19 – 21 marca 2021 – Bydgoszcz – Krajowy Zjazd Adwokatury

Popularne tagi: KZA, zjazd

Szanowni Państwo,

termin Krajowego Zjazdu Adwokatury, który miał się odbyć pierwotnie pod koniec listopada bieżącego roku został zmieniony. Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę ,iż KZA odbędzie się w dniach od 19 do 21 marca 2021 r. w Bydgoszczy. Uchwała NRA jest konsekwencją reakcji władz adwokatury na rozwój sytuacji epidemicznej oraz uwarunkowania prawne regulujące zasady odbywania Zgromadzeń i Zjazdu, a przede wszystkim obronę demokratycznych zasad funkcjonowanie zasad naszego Samorządu. Już 27 sierpnia 2020r. NRA rekomendowała Okręgowym Radom Adwokackim rozważenie powstrzymania się od organizacji Zgromadzeń Izb Adwokackich do czasu aż minie stan zagrożenia dla życia i zdrowia jego uczestników.

8 września Prezydium NRA powołano zespół, którego celem jest opracowanie projektu regulaminu odbywania Zgromadzeń Izb Adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w czasie obowiązującego zagrożenia epidemicznego COVID-19 przy uwzględnieniu wszystkich form możliwych prawnie i technicznie.

W aktualnym stanie epidemicznym oraz uwzględniając regulacje prawne dotyczące odbywania Zgromadzeń Izb Adwokackich nasza rada nie podjęła decyzji o wyznaczeniu terminu Zgromadzenia.

Samorządność jest jednym z fundamentów adwokatury stąd na Okręgowej Radzie Adwokackiej spoczywa obowiązek zorganizowania takiego zorganizowania Zgromadzenia, w szczególności w roku wyborczym, który nie będzie skutkował rezygnacją z udziału w tym samorządowym wydarzeniu z powodu obawy o zdrowie swoje lub swoich bliskich. Mając na uwadze, że udział w Zgromadzeniu Izby jest nie tylko prawem ale i obowiązkiem każdego z Adwokatów i Aplikantów uznajemy, że nie ma obecnie możliwości zorganizowania Zgromadzenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników. Decyzja o wstrzymaniu wyznaczenia daty Zgromadzenia podjęta została przy uwzględnieniu faktu, że obowiązujące przepisy Ustawy Prawo o Adwokaturze dopuszczają wyłącznie tradycyjną formę Zgromadzenia, czyli z osobistym udziałem członków Izby.

Reżim sanitarny wprowadzony mocą spec ustawy na tę chwilę wyklucza przeprowadzenie Zgromadzenia.

Termin Zgromadzenia zostanie wyznaczony niezwłocznie po uchwaleniu zmian legislacyjnych oraz przyjęciu zmian regulaminu odbywania zgromadzeń Izb Adwokackich pozwalających na przeprowadzenie Zgromadzenia innej niż tradycyjna forma, bądź też w przypadku zaistnienia warunków epidemicznych w których możliwe będzie, z poszanowaniem obowiązujących uregulowań prawnych, wypracowanie środków bezpieczeństwa umożliwiających przeprowadzenie Zgromadzenia w sposób bezpieczny dla naszego życia i zdrowia.

Pliki do pobrania:

Skip to content