Aktualności i ogłoszenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
03 października br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Grzegorz Karaś. Temat szkolenia: „Nowa procedura cywilna – obowiązki pełnomocnika profesjonalnego w świetle zmian KPC wynikających z ustaw z dnia 9.03.2023 r. i 7.07.2023 r.”
szkolenia

Akcja edukacyjna „Adwokaci rozjaśniają prawo”

II edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Adwokaci rozjaśniają prawo”
Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie, W październiku 2023 r. Komisja Edukacji Prawnej NRA organizuje II edycję ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Adwokaci rozjaśniają prawo”. Także w tym roku Izba Adwokacka w Katowicach włącza się w akcję. Wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII), szkół ponadpodstawowych (klasy II i III). Zajęcia prowadzone będą przez edukatorów adwokatów i aplikantów adwokackich, w oparciu o przygotowane…

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
26 września br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSA dr Dariusz Chrapoński. Temat szkolenia: „Postępowanie konsumenckie oraz zmiany w innych postępowaniach odrębnych na podstawie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 9.03.2023 r.”
szkolenia

Nieodpłatna pomoc prawna – komunikat

Kolejny rok  świadczenia pomocy w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej dobiega końca. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach zwraca się do zainteresowanych adwokatów – członków Izby Adwokackiej w Katowicach, o przesłanie wypełnionej  deklaracji  gotowości udzielania  pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie.
Pro Bono

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat: „Ustawa o ochronie zwierząt- wybrane zagadnienia”
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
19 września  br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi  SSA dr Dariusz Chrapoński. Temat szkolenia: „Postępowanie dowodowe w procesie po zmianach w Kodeksie postępowania cywilnego na mocy nowelizacji z 9.03.2023 r. z uwzględnieniem obowiązków pełnomocników w tym zakresie”.
szkolenia

Uroczysta sesja Rady MIASTA KATOWICE

IZBA ADWOKACKA W Katowicach wyróżniona! Jest już tradycją, że w ramach obchodów urodzin Katowic, Rada Miasta zwołuje uroczystą sesję, podczas której nadawane są tytuły: „Honorowy Obywatel Miasta Katowice” oraz „Zasłużony dla Miasta Katowice”. W tym roku honorowym obywatelem Katowic został reżyser Lech Majewski, a tytuł „Zasłużony dla Miasta Katowice” otrzymali: Izba Adwokacka w Katowicach, Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,…
Katowice

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
12 września br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSA dr hab. Anna Hrycaj, adw. Patrycja Makuch. Temat szkolenia: Cyfryzacja postępowań upadłościowych – wprowadzenie do obsługi systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych.
szkolenia

Plan szkolenia zawodowego w Izbie Adwokackiej w Katowicach na okres: wrzesień – grudzień 2023 r.

Szkolenia online
Szanowni Państwo! Uprzejmie przedkładam plan szkolenia zawodowego w Izbie Adwokackiej w Katowicach na okres: wrzesień – grudzień 2023 r. Jako Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego tworząc plan szkoleniowy na drugie półrocze 2023 r. starałem się wziąć pod uwagę Państwa uwagi oraz zmiany w porządku prawnym. Bardzo dziękuje za Państwa kontakt drogą mailową oraz możliwość osobistych rozmów, w szczególności podczas spotkań…

Archiwum ogłoszeń

Skip to content