Aktualności i ogłoszenia

Ślubowanie adwokackie 2020

Po pomyślnym przeprowadzeniu egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w marcu tego roku,  z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, nadszedł czas uroczystego ślubowania. Tegoroczny egzamin był inny niż wcześniejsze. Zagrożenie epidemiczne spowodowało, iż przystępujący do egzaminu, musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale i dostosować się do zasad reżimu sanitarnego. Każdy ze zdających miał także świadomość potencjalnego zagrożenia, które towarzyszy czterodniowemu egzaminowi adwokackiemu,…

Harmonogramy kolokwium

Izba Adwokacka w Katowicach
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem kolokwium z prawa karnego i cywilnego. Pobierz: harmonogram kolokwium z prawa cywilnego harmonogram kolokwium z prawa karnego

Plan zajęć seminaryjnych dla aplikantów pierwszego roku (grupy: IX, X, XI, XII)

Izba Adwokacka w Katowicach
Zajęcia teoretyczne – realizowane metodą seminaryjną (online) : 15.09.2020 r. (wtorek) Grupa: IX i X – godz. 16.00 – 18.15 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak Temat: 1/ Podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania sądów powszechnych. 2/ Zasady sporządzania protokołów rozpraw i innych posiedzeń sądowych oraz utrwalania w inny sposób przebiegu postępowania. 22.09.2020 r. ( wtorek ) Grupa:…

Plan szkolenia aplikantów – wrzesień 2020 (on-line)

Izba Adwokacka w Katowicach
Do pobrania: Plan szkolenia aplikantów - wrzesień 2020 (online) [Pobrano 527 razy – 81 KB]

Komunikat dla aplikantów I, II i III roku aplikacji

Izba Adwokacka w Katowicach
Na zasadzie art. 44 ust.1 ustawy Prawo o Adwokaturze (Dz. U. z 2017r., poz. 2368 oraz 2400) w zw. z § 20 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej (uchwała nr 55/2011 NRA z dnia 19.11.2011r. z poźn. zm., tekt jednolity ogłoszony 31.01.2017r.) ustalić termin kolokwium dla aplikantów pierwszego roku aplikacji adwokackiej z bloku przedmiotów prawa karnego w formie pisemnej, na dzień 5 i 6.10.2020r.…

Komunikat w sprawie wytycznych GIS dotyczących egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą w 2020 r.

Izba Adwokacka w Katowicach
Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Zdający, członek Komisji Egzaminacyjnej oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Stawiennictwo zdającego z naruszeniem ww. warunków stanowi zakłócenie przebiegu egzaminu i jest…

Sprawdź ważność swojej legitymacji adwokackiej! Część legitymacji traci ważność!

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że upływa termin ważności znacznej części legitymacji adwokackich. Legitymacje wydane na podstawie uchwały nr 75/2010 Prezydium NRA z dnia 5 października 2010 r. zachowują ważność do dnia, w którym upłynie okres 10 lat liczony od dnia ich wydania. Legitymacje wydane na podstawie uchwały nr 116/2013 Prezydium NRA z dnia 2 lipca 2013 r. zachowują ważność przez 10 lat.…

Uchwała z dnia 06.08.2020r.

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, dostrzegając systemowy problem wymiaru sprawiedliwości, dotyczący prokuratury i sądów powszechnych, związany ze stosowaniem i przedłużaniem środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2020 roku jednogłośnie podjęła uchwałę, której treść zamieszczamy w załączeniu. Wyciąg z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 06.08.2020 r. [Pobrano 206 razy – 51 KB]

Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie funkcjonowania Sądu Okręgowego w Katowicach

Gavel and law books
Najnowsza informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie funkcjonowania Sądu Okręgowego w Katowicach w związku ze stanem epidemii. Zobacz: Załącznik
,

Szkolenie na mediatora

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo! Z powodu licznych zapytań dotyczących możliwości organizacji kolejnej edycji szkolenia zawodowego na Mediatorów Centrum Mediacyjne przy Izbie Adwokackiej w Katowicach otrzymało od Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej promesę dotyczącą zorganizowania kolejnej edycji kursu. Szczegóły w załączniku: pobierz załącznik
,

Wyniki z Egzaminu Adwokackiego wg. kodu z prawa karnego – komisja nr 2 i 3 w Zabrzu

Egzamin
Wyniki z Egzaminu Adwokackiego wg. kodu z prawa karnego – komisja nr 2 i 3 w Zabrzu Zapraszamy do zapoznania się: KOMISJA NR 2 W ZABRZU KOMISJA NR 3 W ZABRZU

Komunikat dla osób ubiegających się o podjęcie uchwały o wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach po egzaminie adwokackim

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, W związku z wyznaczonym terminem posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach na dzień 6 sierpnia 2020 roku, osoby zmierzające ubiegać się o podjęcie uchwały przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach o wpisie na listę adwokatów Izby Adwokackiej zobowiązane są do złożenia kompletu dokumentów do dnia 4 sierpnia 2020 roku włącznie. Celem uzyskania wpisu na listę adwokatów po otrzymaniu pozytywnej oceny  z egzaminu…

Archiwum ogłoszeń

Menu