Aktualności i ogłoszenia

Komunikat

Uchwała w sprawie składek
Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, uprzejmie informuję, iż Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach podjęła jednogłośnie uchwałę w przedmiocie zawieszenia obowiązku uiszczenia na rzecz Izby Adwokackiej składek od adwokatów wykonujących zawód i wykonujących w ograniczonym zakresie oraz od aplikantów adwokackich do czasu odwołania stanu zagrożenia…

Komunikat dla Aplikantów Adwokackich odbywających praktyki w sądach

Izba Adwokacka w Katowicach
Dziekan ORA w Katowicach zwrócił się pismem do Prezesa SO w Katowicach i prezesa SO w Gliwicach o niezwłoczne zawieszenie praktyk odbywanych w Sądzie Okręgowym w Katowicach, Sądzie Okręgowym w Gliwicach oraz podległym im sądom rejonowym. Termin wznowienia praktyk zostanie ustalony wspólnie przez Dziekana i Prezesów Sadów Okręgowych po ustaleniu zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS-CoV-2.

Odwołane rozpoznawanie spraw sądowych

Odwołanie spraw sądowych
Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 15/20 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w okresie od dnia 13.03. 2020r. do dnia 31.03.2020r. odwołane zostało rozpoznawanie spraw sądowych wskazanych na wokandach obejmujących rozprawy oraz posiedzenia jawne w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. Jednocześnie zobowiązano Prezesów SO i SR do wydania zarządzenia w tym przedmiocie w podległych sądach. Wykaz spraw pilnych, podlegających rozpoznaniu zostanie sporządzony w odrębnym…

Egzamin Adwokacki odwołany!

Egzamin odwołany
Uwaga! decyzją Ministra Sprawiedliwości egzamin adwokacki został odwołany. Nowy termin nie został wskazany. Oficjalny komunikat zostanie opublikowany na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
,

Komunikat

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, w związku z  zawieszeniem w okresie od dnia  12 do 25 marca  2020r. zajęć w przedszkolach i szkołach zaistniała sytuacja, która utrudni, a w niektórych przypadkach uniemożliwi wykonywanie adwokatom  swoich obowiązków, a to w związku z koniecznością opieki nad dziećmi. Dziekan Izby adw. Roman Kusz skierował do Prezesa Sądu Apelacyjnego, Prezesów Sądów Okręgowych w Katowicach i Gliwicach oraz Prezesów wszystkich Sądów Rejonowych zgodnie z właściwością naszej Izby…

Informacja

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, w związku kryzysem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wciąż rosnącym zagrożeniem dla zdrowia i życia zwracamy się z uprzejmą prośbą do Szanownych Państwa Adwokatów i Aplikantów Adwokackich o ograniczenie wizyt w biurach Rady do niezbędnego minimum. Rekomenduję, aby w jak najszerszym zakresie załatwiać sprawy i uzyskiwać informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej oraz telefonicznie. Jednocześnie informuję, iż zawiesza się do odwołania przyjmowanie…

Harmonogram praktyk sądowych aplikantów adwokackich z okręgu SO w Gliwicach w okresie od 16.03.2020 r. do 31.03.2020 r.

Harmonogram praktyk sądowych aplikantów adwokackich z okręgu SO w Gliwicach w okresie od 16.03.2020 r. do 31.03.2020 r. Aplikanci przed terminem praktyki proszeni są o nawiązanie kontaktu telefonicznego z sędzią celem uzgodnienia dni i godzin odbywania praktyki ( po dwa tygodnie w każdym wydziale, w tym 4 dni praktyki). Harmonogram praktyk sądowych aplikantów adwokackich z okręgu SO w Gliwicach w okresie od 16.03.2020 r. do 31.03.2020 r.…

Zajęcia odwołane!

Zajęcia odwołane
Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że w związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS -CoV-2 decyzją Dziekana adwokata Romana Kusza wszystkie zajęcia dydaktyczne dla aplikantów adwokackich i adwokatów zostały od dnia dzisiejszego zawieszone do odwołania.

Specjalna oferta Lex dla młodych adwokatów

WoltersKluwer
Staraniami Dziekana Grzegorza Kopcia dla osób wpisanych do Krajowego Rejestru Adwokatów w latach 2017-2020, które do tej pory nie posiadały systemu informacji prawnej Lex w swojej kancelarii, wynegocjowano dodatkowy rabat na system informacji prawnej Lex. Warunki oferty przedstawiono poniżej. Ważność oferty: 30.03.2020 r. Start oferty- abonamentu oraz pierwsza faktura mogą być uruchomione nawet w grudniu 2020 r., liczy się…

Komunikat dla przystępujących do egzaminu adwokackiego w sprawie środków bezpieczeństwa higienicznego i zdrowotnego podejmowanych w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczących rozwiązań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania sie wirusa SARS-CoV-2, stosując się do wytycznych służb sanitarnych i Ministra Sprawiedliwości uprzejmie informujemy, że obecnie brak jest podstawy prawnej do zmiany terminu egzaminu adwokackiego wyznaczonego na podstawie art. 78 ust. 8 Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513). W przypadku zaistnienia stanu zagrożenia…
, ,

Petycja

Petycja
Szanowni Państwo, z uwagi na negatywną odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie prac nad zmianami stawek za pomoc prawną z urzędu,  STOWARZYSZENIE ADWOKACKIE „DEFENSOR IURIS” zwróciło się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o zbieraniu podpisów i udostępnieniu poniższego linka wśród Członków naszego samorządu: https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_podwyszenia_stawek_za_pomoc_prawn_z_urzdu Inicjatywa jest cenna i godna poparcia. Proszę zapoznanie się z treścią petycji poniżej. Dziekan Roman Kusz. ,,Szanowny Panie Ministrze, My…

Archiwum ogłoszeń

Menu
Skip to content