Aktualności i ogłoszenia

Kazusy na konkurs krasomówczy

Zapraszamy do pobrania kazusów na konkurs krasomówczy. Kazus cywilny nr 1 Kazus cywilny nr 2 Kazus cywilny nr 3 Kazus karny nr 1 Kazus karny nr 2 Kazus karny nr 4 Kazus karny nr 5 Kazus karny nr 6 Kazus karny nr 7

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego Życzymy wiary nadziei i miłości: Wiary, która nas będzie umacniać, Nadziei, która nigdy nie wygasa, Miłości, która pokona wszystko. Dziekan Izby Adwokackiej Adw. Roman Kusz oraz Członkowie i Pracownicy Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w okresie świątecznym czynne będą w następujących godzinach: Wielki Czwartek – 9.00 – 16.00 Wielki Piątek – nieczynne

Konkurs krasomówczy

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, Kierując się potrzebą pogłębiania wiedzy prawniczej, a także koniecznością doskonalenia sztuki przemawiania, Naczelna Rada Adwokacka zaleca organizowanie konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich, jako jednego z istotnych elementów szkolenia. Wypełniając obowiązek wnikający z uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej nr 27/2015 z dnia 16.01.2015 r. informuję, że izbowy konkurs krasomówczy odbędzie się 20 i 27 kwietnia 2021 r.…

Ograniczenia pracy sądów z związku ze stanem epidemii

Rear view of a small statue of Lady Justice
Szanowni Państwo, Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej informacjami i zarządzeniami dotyczącymi wprowadzanych aktualnie ograniczeń pracy sądów apelacji katowickiej w związku z sytuacją pandemiczną. ORA w Katowicach zwróciła się do Prezesów Sądów o bieżące przekazywanie informacji na temat wprowadzanych ograniczeń, szczególnie w zakresie odwoływania rozpraw i posiedzeń oraz możliwości korzystania z czytelni. Zwrócono się także do Okręgowego Inspektora Służby Więziennej o informacje co…
,

Informacja : Sąd Okręgowy w Katowicach

covid-19
W związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i podjętymi w całym kraju działaniami i zaleceniami w celu ograniczenia zakażeń, informujemy, iż w okresie od dnia 26 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r. w Sądzie Okręgowym w Katowicach odwołano rozpoznawanie spraw sądowych wskazanych na wokandach. Wyjątkiem są sprawy, o których mowa w Zarządzeniu nr 15/21 Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach. Zarządzenie dostępne…
,

Komunikat dla aplikantów adwokackich pierwszego roku w sprawie odbywania praktyk sądowych w 2021 roku

Izba Adwokacka w Katowicach
W związku z koniecznością odbycia praktyk przez aplikantów adwokackich w sądach z okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach, szczegóły co do zasad odbywanych praktyk aplikanci powinni uzgodnić telefonicznie, z konkretnym sędzią patronem, za pośrednictwem sekretariatu wydziału. Aplikanci proszeni są o nawiązanie kontaktu telefonicznego z sędzią celem uzgodnienia dni i godzin odbywania praktyki (po 4 dni praktyki w każdym wydziale). Aplikanci po ustaleniu terminu odbywania praktyk winni…

XIII Krajowy Zjazd Adwokatury

Adwokatura Polska
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy, Imieniu członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach oraz członków samorządu Palestry Śląskiej, z przyjemnością informuję, iż w dniu 19 marca 2021 roku podczas XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury, który odbył się w Bydgoszczy w trybie on-line, wybrany został Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Przemysław Rosati. Zjazd wybrał również: Prezesa Wyższego Sądu…

Archiwum ogłoszeń

Menu
Skip to content