Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Katowicach 2020

Kandydaci na funkcje, stanowiska i do Komisji Zgromadzenia 2020

Szanowni Państwo,

W wykonaniu uchwały ORA w Katowicach nr I.8 z dnia 21.01.2021r. poniżej przedstawiamy listę Kandydatów na funkcje, stanowiska i  do Komisji Zgromadzenia oraz  podaję liczbę mandatów na każde stanowisko i do każdego organu do głosowania w dniu 20.02.2021r.

Pkt.1 – na Dziekana ORA w Katowicach – 1 mandat
Pkt.2 – na Prezesa Sądu Dyscyplinarnego IA w Katowicach  – 1 mandat
Pkt.3 – na Rzecznika Dyscyplinarnego IA w Katowicach – 1 mandat
Pkt.4 – na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – 1 mandat
Pkt.5 – na  Członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach – 15 mandatów i 4 mandaty zastępców
Pkt.6 – na Delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury – 23 mandaty
Pkt.7 – na członków Komisji Rewizyjnej – 5 mandatów i 2 mandaty zastępców
Pkt.8- na sędziów Sądu Dyscyplinarnego – 20 mandatów i 3 mandaty zastępców

Lista Kandydatów na funkcje, stanowiska i do Komisji Zgromadzenia 2021
[Pobrano 4380 razy – 429,49 KB]

Informacje organizacyjne

W związku z terminem Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Izby Adwokackiej w Katowicach uprzejmie informuję, iż:

W dniu 11 lutego 2021 roku każdy z Państwa otrzymał na adres e-mail oraz SMS-em login i hasło do zalogowania się do systemu WZA24, którym będziemy się posługiwali podczas Zgromadzenia Izby – w czasie oglądania transmisji obrad w dniach 19-21 lutego 2021 roku oraz w dniu 19 lutego br. podczas głosowania na członków Prezydium Zgromadzenia oraz komisji.

W dniu 16 lutego 2021 roku o godzinie 18.00 odbędzie się próbne logowanie do systemu.

Instrukcję posługiwania się systemem oraz przesłanym Państwu hasłem otrzymaliście Państwo na swoje adresy e-mail w dniach 6 i 8 lutego br. Nadto, instrukcja ta jest dostępna w formie pisemnej oraz w formie filmu instruktażowego w każdym czasie na stronie www.adwokatura.katowice.pl w zakładce ZGROMADZENIE 2021 (zakładka na środku strony).

Jeżeli jest wśród Państwa ktokolwiek kto nie otrzymał loginu i hasła od firmy obsługującej Zgromadzenie pod względem zapewnienia udziału członkom Izby w części zdalnej, to proszę o niezwłoczny kontakt z sekretariatem ORA.

Nadto informujemy, iż mimo luzowania obostrzeń, nasze Zgromadzenie  odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego dla bezpieczeństwa wszystkich jego uczestników.

Każdy z uczestników Zgromadzenia zobowiązany jest posiadać przy sobie  i okazywać na każdą prośbę członków komisji wyborczej oraz pracowników sekretariatu ORA legitymację adwokata.

Kandydaci na członków komisji: wyborczej, skrutacyjnej, wnioskowej  i mandatowej proszeni są o obecność osobistą w budynku w Katowicach, Plac Sejmu Śląskiego 2 w dniu 19 lutego 2021 roku od godziny 15.00, albowiem po przeprowadzeniu procedur mających na celu powołanie członków do regulaminowych komisji musi nastąpić ich ukonstytuowanie się.

I. Piątek 19 lutego 2021 roku:

 1. od godziny 15.00 z Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek  w Katowicach będzie nadawana transmisja obrad Zgromadzenia, którą będziecie Państwo mogli obserwować na ekranach swoich urządzeń;
 2. na miejscu – w budynku Centrum Kultury – będą znajdowali się wyłącznie kandydaci zgłoszeni do Prezydium Zgromadzenia oraz do Komisji (mandatowa, wnioskowa, wyborcza, skurutacyjna), jak i członkowie Prezydium ORA aktualnej Kadencji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Prezes Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Katowicach urzędujący w tej kadencji, kandydaci na protokolantów. Wskazane grupy osób są zobowiązane do posiadania własnego urządzenia umożliwiającego im oglądanie i oddanie głosu podczas zgromadzenia. W budynku Centrum Kultury udostępnionych zostanie kilkadziesiąt stanowisk, które można wykorzystać do zajęcia miejsca podczas całego zgromadzenia. Z uwagi na obostrzenia sanitarne inne osoby nie będą wpuszczane na teren budynku.
 3. Każdy z obecnych jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy podczas całego pobytu w Centrum Kultury.
 4. Przy wejściu do budynku zapewniamy urządzenia do dezynfekcji rąk wraz z płynem do dezynfekcji.

I. w sobotę 20 lutego 2021 roku:

 1. w lokalach wyborczych w Gliwicach, Katowicach i Rybniku będą zasiadali członkowie komisji wyborczej, zastępca przewodniczącego zgromadzenia oraz sekretarz według ustaleń przewodniczącego zgromadzenia oraz przewodniczącego danej komisji; każda z osób do obsługi głosowania jest zobowiązana do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy oraz do posiadania założonych rękawiczek podczas wykonywania czynności w lokalu wyborczym; w lokalach wyborczych możecie Państwo liczyć również na pomoc pracowników sekretariatów Izby;
 2. przy wejściu do każdego lokalu wyborczego zapewniamy urządzenia do dezynfekcji rąk wraz z płynem do dezynfekcji;
 3. w lokalu wyborczym w Rybniku z uwagi na wymagania Rektora Politechniki Śląskiej (zarządzenie nr 226/2020 z dnia 13.10.2020r.) , osoby biorące udział w głosowaniach będą miały mierzoną temperaturę przy pomocy bezobsługowego i bezdotykowego termometru oraz są zobowiązane do złożenia oświadczenia na druku zgodnie z w/w zarządzeniem (dostępne w lokalu wyborczym),
 4. każda osoba uczestnicząca w głosowaniu jest zobowiązana do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy oraz do posiadania założonych rękawiczek podczas wykonywania czynności w lokalu wyborczym;
 5. w każdym lokalu wyborczym będą przygotowane miejsca siedzące  i stojące do oddania głosów, które będą regularnie dezynfekowane;
 6. do lokali wyborczych mogą wejść wyłącznie osoby posiadające prawo do oddania głosu, osoby towarzyszące nie będą wpuszczane;
 7. każdy z głosujących otrzyma osiem kart do głosowania w różnych kolorach; każdy kolor będzie dotyczył jednego głosowania; u dołu każdej karty do głosownia znajduje się instrukcja głosowania wraz z informacją o liczbie mandatów na dane stanowisko czy do organu; wybór kandydata następuje poprzez umieszczenie krzyżyka w kratce obok nazwiska i imienia kandydata; oddawanie głosu następuje tylko niebieskim długopisem;
 8. w miejscu, skąd będzie prowadzona transmisja obrad – Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 2 – w tym dniu mogą przebywać: członkowie Prezydium Zgromadzenia, protokolanci, członkowie Prezydium ORA aktualnej Kadencji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Prezes Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Katowicach urzędujący w tej kadencji, członkowie komisji wyborczej, mandatowej, wnioskowej, pracownicy sekretariatu Izby. Od godziny 17.00 mogą również przebywać członkowie komisji skrutacyjnej.

II. w niedzielę 21 lutego 2021 roku:

 1. w lokalach wyborczych w Gliwicach, Katowicach i Rybniku będą zasiadali członkowie komisji wyborczej, zastępca przewodniczącego zgromadzenia oraz sekretarz według ustaleń przewodniczącego zgromadzenia oraz przewodniczącego danej komisji; każda z osób do obsługi głosowania jest zobowiązana do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy oraz do posiadania założonych rękawiczek podczas wykonywania czynności w lokalu wyborczym; w lokalach wyborczych możecie Państwo liczyć również na pomoc pracowników sekretariatów Izby;
 2. przy wejściu do każdego lokalu wyborczego zapewniamy urządzenia do dezynfekcji rąk wraz z płynem do dezynfekcji;
 3. w lokalu wyborczym w Rybniku z uwagi na wymagania Rektora Politechniki Śląskiej (zarządzenie nr 226/2020 z dnia 13.10.2020r.) , osoby biorące udział w głosowaniach będą miały mierzoną temperaturę przy pomocy bezobsługowego termometru oraz są zobowiązane do złożenia oświadczenia na druku zgodnie z w/w zarządzeniem,
 4. każda osoba uczestnicząca w głosowaniu jest zobowiązana do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy oraz do posiadania założonych rękawiczek podczas wykonywania czynności w lokalu wyborczym;
 5. w każdym lokalu wyborczym będą przygotowane miejsca siedzące  i stojące do oddania głosów, które będą regularnie dezynfekowane;
 6. do lokali wyborczych mogą wejść wyłącznie osoby posiadające prawo do oddania głosu, osoby towarzyszące nie będą wpuszczane;
 7. każdy z głosujących otrzyma kartę lub karty do głosowania w różnych kolorach w zależności od sytuacji, związanej z koniecznością przeprowadzenia II wyborów; każdy kolor będzie dotyczył jednego głosowania; u dołu każdej karty do głosownia znajduje się instrukcja głosowania wraz z informacją o liczbie mandatów na dane stanowisko czy do organu; wybór kandydata następuje poprzez umieszczenie krzyżyka w kratce obok nazwiska i imienia kandydata; oddawanie głosu następuje tylko niebieskim długopisem.

Uprzejmie również przypominam, iż głosowanie kartami do głosowania do urn w dniu 20 lutego 2021 roku następuje w lokalach wyborczych WEDŁUG SIEDZIBY KANCELARII!

Gliwice, ul. Kościuszki 38/1: Bytom, Knurów, Łaziska Górne, Orzesze, Piekary Śląskie, Pyskowice, Radzionków, Sośnicowice, Tarnowskie Góry, Zabrze, Zbrosławice,  Ruda Śląska,

Rybnik, ul. Kościuszki 54: Jastrzębie Zdrój, Książenice, Marklowice, Pawłowice, Pszów, Racibórz, Radlin, Wodzisław Śląski, Żory.

Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 2: Katowice, Będzin, Bieruń, Chełm Śląski, Chorzówb), Chrzanów, Czechowice-Dziedzice, Czeladź, Dabrowa Górnicza, Goczałkowice, Imielin, Jaworzno, Lędziny, Libiąż, Łazy, Mikołów, Mysłowice, Olkusz, Pilica Koło Zawiercia, Pszczyna, Sarnów, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Wojkowice, Wola Koło Pszczyny, Zawiercie.

Głosowanie poprzez wrzucenie kart do głosowania odbędzie się w godzinach   od 10.00 do 17.00 w wyżej wymienionych lokalach wyborczych.

Uprzejmie informuję, iż w trakcie trwania Naszego Zgromadzenia będzie prowadzona zbiórka pieniędzy dla apl. adw. Mariusza Harzoga. Nasz Kolega  i jednocześnie mąż Naszej Koleżanki – adw. Klaudii Herzog – od 2020 roku walczy z glejakiem wielopostaciowym IV stopnia w mózgu.

W lokalach wyborczych będą ustawione zalakowane puszki.

Cytując Panią mecenas K. Herzog: „Stoję w obronie dobrego imienia samego Życia” proszę Państwa o szczodrość i aktywny udział w tej zbiórce.

Z poważaniem,
adw. Marta Imiołczyk – Porębska
Sekretarz ORA w Katowicach

Skip to content