Plany szkoleń

Najbliższe szkolenia

Marzec 2021
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Luty

Marzec 2021

Kwiecień
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
1
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

01.03.2021 r. – poniedziałek

grupa I, II
godz. 16.00 SWSA Włodzimierz Kubik – zasady ogólne postępowania administracyjnego
godz. 17.30 adw. Katarzyna Legień – Przymus w leczeniu (przymusowe leczenie chorób zakaźnych, szczepienia, przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu, przymusowe bada , ...

2
3
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

03.03.2021 r. – środa

grupa V, VI
godz. 16.00 adw. Anna Barczyk – Powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej
godz. 17.30 adw. Tadeusz Hassa – Dowody i postępowanie dowodowe (formułowanie wniosków dowodowych i tezy dowodowej, dowody z dokumentów, zeznań świadków, dowód z opinii bieg , ...

4
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

04.03.2021 r. – czwartek

grupa IX, X
godz. 16.00 SSO Andrzej Czaputa – przestępstwa przeciwko mieniu (rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo – podobieństwa i różnice)
godz. 17.30 SSO Ewa Trzeja – Wagner – Posiedzenie a rozprawa, stawiennictwo na rozprawę, kary porządk , ...

5
6
7
8
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

08.03.2021 r. – poniedziałek

grupa I, II
godz. 16.00 SNSA Krzysztof Wujek – postępowanie sądowo – administracyjne
godz. 17.30 adw. Leszek Cholewa – spółka jawna (w szczególności podmiotowość prawna, zawarcie umowy spółki, rejestracja, wkłady wspólników, majątek spółki, odpowiedzialnoś , ...

9
10
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

10.03.2021 r. – środa

grupa V, VI
godz. 16.00 adw. Jan Kudelko – Wniosek o dział spadku
godz. 17.30 adw. Ewa Czarnynoga – Willim – Powództwa i wnioski związane z zarządem i korzystaniem z rzeczy wspólnej

grupa VII, VIII
godz. 16.00 adw. Ewa Czarnynoga – Willim – Powództwa i wnioski zw , ...

11
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

11.03.2021 r. – czwartek

grupa IX, X
godz. 16.00 SSO Agata Błochowiak – Kaleta – Zasady opiniowania co do niepoczytalności, ograniczonej poczytalności sprawcy, elementy psychiatrii i psychologii sądowej
godz. 17.30 adw. Marta Imiołczyk – Porębska – Ustrój organów ochrony prawnej

grupa XI, XII
, ...

12
13
14
15
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

15.03.2021 r. – poniedziałek

grupa I, II
godz. 16.00 SSA dr Dariusz Chrapoński – weksel w obrocie gospodarczym (cechy zobowiązania wekslowego, rodzaje weksli, podmioty stosunku wekslowego, zasady odpowiedzialności dłużników wekslowych, przenoszenie praw z weksla, przedawnienie roszczeń) cz.1
godz. 1 , ...

16
17
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

17.03.2021 r. – środa

grupa V, VI
godz. 16.00 SSO Krzysztof Hejosz – Powództwo o ukształtowanie treści stosunku prawnego
godz. 17.30 adw. Jerzy Pinior – przegląd orzecznictwa w sprawach cywilnych z ostatniego roku z omówieniem stanu faktycznego, kwalifikacji prawnej, i argumentów stron procesu

grup

, ...
18
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

18.03.2021 r. – czwartek

grupa IX, X
godz. 16.00 adw. Marcin Nowak – taktyka adwokacka, radca prawny w sprawie karnej, mediacja, ugody poza procesowe. Tajemnica adwokacka i obrończa. Zakres należytej staranności w prowadzeniu obrony i działaniu na korzyść reprezentowanego a zasady etyki. Przypadki odmowy , ...

19
20
21
22
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

22.03.2021 r. – poniedziałek

grupa I, II
godz. 16.00 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak – Reprezentacja i prowadzenie spraw w spółkach handlowych ( reprezentacja organiczna i pełnomocnicza), szczególne rodzaje reprezentacji ( art. 210 ksh , 253 ksh), mandat a kadencja , sposoby wygaśnięcia mandatu, fałs , ...

23
24
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

24.03.2021 r. – środa

grupa V, VI
godz. 16.00 adw. Rafał Stęchły – Powództwo o stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli w związku z: budową na cudzym gruncie, roszczeniem kontrahenta umowy przedwstępnej (o zawarcie umowy przyrzeczonej)
godz. 17.30 adw. Marek Kozielski – Powództwo o s , ...

25
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

25.03.2021 r. – czwartek

grupa IX, X
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć – etyka
godz. 17.30 SSO Ewa Trzeja – Wagner – subsydiarny akt oskarżenia

grupa XI, XII
godz. 16.00 SSO Ewa Trzeja – Wagner – subsydiarny akt oskarżenia
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć – etyka

, ...
26
27
28
29
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

29.03.2021 r. – poniedziałek

grupa I, II
godz. 16.00 SWSA dr Krzysztof Kandut – postępowanie egzekucyjne w administracji
godz. 17.30 SSA dr Dariusz Chrapoński – weksel w obrocie gospodarczym, (cechy zobowiązania wekslowego, rodzaje weksli, podmioty stosunku wekslowego, zasady odpowiedzialności dłużnik , ...

30
31
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

31.03.2021 r. – środa

grupa V, VI
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa – Modyfikacja żądań pozwu / wniosku; cofnięcie pozwu/wniosku ze zrzeczeniem się i bez zrzeczenia się roszczenia.
godz. 17.30 SSO Krzysztof Hejosz – powództwo o ochronę dóbr osobistych z uwzględnieniem ochrony przed naruszeniami wynikającym , ...

1
2
3
4
Menu