Plany szkoleń

Najbliższe szkolenia

Listopad 2020
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Październik

Listopad 2020

Grudzień
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
26
27
28
29
30
31
1
2
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

02.11.2020 r. – poniedziałek

grupa I, II

godz. 16.00
SWSA Włodzimierz Kubik – zasady ogólne postępowania administracyjnego

godz. 17.30
adw. Tadeusz Hassa – postępowanie apelacyjne, apelacja (wymogi formalne i materialne) – repetytorium

grupa III, IV

godz. 16.00
adw. Tadeusz Hassa – postę , ...

3
4
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

04.11.2020 r. – środa

grupa V, VI

godz. 16.00
adw. Jerzy Pinior – przegląd orzecznictwa w sprawach cywilnych z ostatniego roku z omówieniem stanu faktycznego, kwalifikacji prawnej, i argumentów stron procesu

godz. 17.30
adw. Rafał Stęchły – powództwo o wyłączenie małżonka od dziedziczenia

grup

, ...
5
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

05.11.2020 r. – czwartek

grupa IX, X, XI, XII

godz. 16.00 – 19.00
adw. Roman Kusz, adw. Marcin Nowak – omówienie prac z części pisemnej kolokwium z prawa karnego

, ...
6
7
8
9
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

09.11.2020 r. – poniedziałek

grupa I, II

godz. 16.00
adw. Jerzy Pinior – wymogi formalne ważności i skuteczności umów, oznaczenie stron umowy, reprezentacja podmiotów przy zawarciu umowy, treść umowy, charakterystyczne elementy konstrukcji poszczególnych umów

godz. 17.30
adw. Katarzyna Legień – , ...

10
11
12
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

12.11.2020 r. – czwartek

grupa IX, X

godz. 16.00
adw. Kinga Widera – aplikant adwokacki w sądzie (praktyka, technika, taktyka)

godz. 17.30
SSA Marek Charuza – nadzwyczajne środki zaskarżenia w procesie karnym: kasacja (dopuszczalność kasacji, wymogi kasacji, przygotowanie projektu kasacji); wznowieni , ...

13
14
15
16
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

16.11.2020 r. – poniedziałek

grupa I, II

godz. 16.00
SWSA Włodzimierz Kubik – zasady ogólne postępowania administracyjnego

godz. 17.30
adw. Rafał Stęchły – zabezpieczenia wierzytelności: ustanowienie zastawu zwykłego i rejestrowego, ustanowienie hipoteki, ustanowienie gwarancji bankowej lub ubezp , ...

17
18
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

18.11.2020 r. – środa

grupa V, VI

godz. 16.00
adw. Tadeusz Hassa – wniosek o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia w przedmiocie przyjęcia spadku

godz. 17.30
adw. Anna Barczyk – powództwo o separację wraz z wnioskami o zabezpieczenie roszczeń

grupa VII, VIII

godz. 16.00
adw. , ...

19
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

19.11.2020 r. – czwartek

grupa IX, X

godz. 16.00
SSO Andrzej Czaputa – apelacja w procesie karnym, przygotowanie projektu apelacji, zarzuty i wnioski

godz. 17.30
SSO Agata Błochowiak – Kaleta – prawo karne materialne – repetytorium

grupa XI, XII

godz. 16.00
SSO Agata Błochowiak – Kaleta – prawo karn , ...

20
21
22
23
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

23.11.2020 r. – poniedziałek

grupa I, II

godz. 16.00
adw. Henryk Stabla – apelacja karna – repetytorium

godz. 17.30
adw. Marek Kozielski – udział adwokata w postępowaniu egzekucyjnym, zasada współdziałania stron i uczestników postępowania egzekucyjnego, obowiązek czynnego uczestniczenia wie , ...

24
25
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

25.11.2020 r. – środa

grupa V, VI

godz. 16.00
adw. Grzegorz Kopeć – odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki – art. 299 k.s.h.

godz. 17.30
adw. Ewa Czarnynoga – powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i wnioski wieczystoksi , ...

26
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

26.11.2020 r. – czwartek

grupa IX, X

godz. 16.00
SSO Ewa Trzeja – Wagner – omówienie interesujących przypadków z zakresu orzecznictwa sądowego w sprawach karnych z dogłębną analizą kwalifikacji prawnej i stosowanej procedury

godz. 17.30
adw. Stefan Skrzypczak – prawo karne procesowe – repetytorium , ...

27
28
29
30
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

30.11.2020 r. – poniedziałek

grupa V, VI

godz. 16.00
SNSA Krzysztof Wujek – postępowanie sądowo –administracyjne

godz. 17.30
adw. Leszek Cholewa – prawo papierów wartościowych – konstrukcja przekazu, pojęcie papierów wartościowych, systematyka papierów wartościowych

grupa VII, VIII

godz.

, ...
1
2
3
4
5
6
Menu