Plany szkoleń

Najbliższe szkolenia

Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Sierpień

Wrzesień 2020

Październik
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
31
1
2
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

02.09.2020r. – środa

grupa V, VI

godz. 16.00
adw.  Tadeusz Hassa- środki zaskarżenia w postępowaniu pierwszoinstancyjnym: sprzeciw od wyroku zaocznego, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, skarga na orzeczenie referendarza sądowego

godz. 17.30
adw. Jerzy Pinior– spółka cywilna i jej prze , ...

3
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

03.09.2020r. – czwartek

grupa IX, X

godz. 16.00
SSO Agata Błochowiak-Kaleta – Pozakodeksowe przepisy karne, w tym w szczególności ustawy: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, prawo bankowe, postępowanie w sprawach nieletnich, rola obrońcy w tym postępowaniu, ch , ...

4
5
6
7
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

07.09.2020r. – poniedziałek

grupa I, II

godz. 16.00
SSA Dariusz Chrapoński – weksel w obrocie gospodarczym
(cechy zobowiązania wekslowego, rodzaje weksli, podmioty stosunku wekslowego, zasady odpowiedzialności dłużników wekslowych, przenoszenie praw z weksla, przedawnienie roszczeń) cz.2

godz. 17.30
SSR Ma , ...

8
9
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

09.09.2020r. – środa

grupa V, VI

godz. 16.00
adw. Marek Kozielski – Powództwa przeciwegzekucyjne:
powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego;
powództwo osoby trzeciej o zwolnienie zajętego przedmi , ...

10
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

10.09.2020r. – czwartek

grupa IX, X

godz. 16.00
adw. Kinga Widera, adw. Ewa Labocha-Pietras – aplikant adwokacki w sądzie (praktyka, technika, taktyka)

godz. 17.30
SSO Ewa Trzeja – Wagner – Postępowanie karne wykonawcze – nowe okoliczności jako podstawa do zmiany lub uchylenia postanowienia, odrocz , ...

11
12
13
14
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

14.09.2020 r. – poniedziałek

grupa I,II

godz. 16.00
adw. Katarzyna Legień – Zgoda na leczenie (charakter prawny zgody, osoby uprawnione do wyrażania zgody, forma zgody, zgoda na leczenie pacjenta niezdolnego do wyrażenia woli, zgoda na leczenie dziecka, udzielenie świadczenia zdrowotnego bez zgody pacjenta , ...

15
16
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

16.09.2020r. – środa

grupa V, VI

godz. 16.00 adw.Rafał Stęchły- Zabezpieczenia wierzytelności: poręczenie przez osobę trzecią, zabezpieczenie wekslem własnym in blanco, ustanowienie kaucji, wpłata na rachunek powierniczy.

godz. 17.30
adw. Tadeusz Hassa- Postępowanie przed sądem II instancji :postępow , ...

17
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

17.09.2020r. – czwartek

grupa IX, X

godz. 16.00
adw. Stefan Skrzypczak – Metodyka pracy adwokata przed sądem I instancji – przebieg rozprawy głównej od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku. Odszkodowanie a nawiązka, pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy, inicjatywa dowodowa adwokata – rodzaje dowodó , ...

18
19
20
21
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

21.09.2020r. – poniedziałek

grupa I,II

godz. 16.00
adw. Leszek Cholewa – spółka komandytowo-akcyjna (w szczególności istota, specyfika regulacji prawnej, powstanie spółki komandytowej, pozycja prawna komplementariusza, pozycja prawna akcjonariusza, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, orga , ...

22
23
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

23.09.2020r. – środa

grupa V, VI

godz. 16.00
adw. Paulina Rzeszut – Mediacja z perspektywy pełnomocnika, rola pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym, prawa i obowiązki uczestników postępowania, cz. 1

godz. 17.30
adw. Joanna Parafianowicz – Wniosek o podział majątku wspólnego wraz z wnioskiem o usta , ...

24
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

24.09.2020 r. – czwartek

grupa IX, X

godz. 16.00
SSO Andrzej Czaputa – Prawo karne skarbowe: zasady odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zakres stosowania przepisów części ogólnej kodeksu karnego, zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego i innych ustaw, wybrane przestęp , ...

25
26
27
28
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

28.09.2020r. – poniedziałek

grupa I, II

godz. 16.00
adw. Henryk Stabla- apelacja karna – bezwzględne przesłanki procesowe i ich znaczenie na poszczególnych etapach postępowania karnego.

godz. 17.30
SWSA dr Krzysztof Kandut – postępowanie egzekucyjne w administracji

grupa III, IV

godz. 16.00
SWSA dr Krzy , ...

29
30
Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)
16:00 - 19:00

30.09.2020r. – środa

grupa V, VI

godz. 16.00
adw. Henryk Stabla – postępowanie egzekucyjne, postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, uprawnienia wierzyciela z zabezpieczeniem hipotecznym i zastawem rejestrowym, tytuły egzekucyjne, klauzule wykonalności

godz. 17.30
adw. Ewa Czarnynoga – Powództwo posesoryj , ...

1
2
3
4
Menu