Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Adw. Paweł Ciemniewski

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  1. Adw. Kostrzewa Adam
  2. Adw. Krajewska –Grimm Magdalena
  3. Adw. Mochnacki Andrzej
  4. Adw. Otrębska –Zięba Joanna
  5. Adw. Mura Leszek

Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej:

  1. Adw. Przybysz Rafał
Skip to content