Komisje i Sekcje

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach uchwałami z dnia 21.01.2021r., 4.03.2021r. oraz 18.03.20201r. powołała następujące sekcje i komisje przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach wraz z ich przewodniczącymi:

 1. adwokata Olega Marcinowskiego na przewodniczącego sekcji tematycznej praktyków prawa ukraińskiego i rosyjskiego,
 2. adwokata Olega Marcinowskiego na przewodniczącego sekcji tematycznej praktyków prawa własności intelektualnej,
 3. adwokata Michała Zawiła na przewodniczącego sekcji tematycznej praktyków prawa gospodarczego i handlowego,
 4. adwokat Annę Barczyk na przewodniczącą sekcji tematycznej praktyków prawa rodzinnego i spadkowego,
 5. adwokata Bartosza Kubistę na przewodniczącego sekcji prawa podatkowego,
 6. adwokata Magdę Jasiewicz na przewodniczącą sekcji prawa i postępowania karnego,
 7. adwokata dr Szymona Solarskiego na przewodniczącego sekcji prawa i postępowania cywilnego,
 8. adwokata Łukasza Ćwienkowskiego na przewodniczącego sekcji prawa medycznego,
 9. adwokata Andrzeja Dzięcioła na przewodniczącego Koła seniorów,
 10. adwokat Katarzynę Bonar na przewodniczącą Koła czworonogów,
 11. adwokata Grzegorza Kopeć na przewodniczącego Komisji ds. badania rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu adwokata,
 12. adwokata Tomasza Gurdek na przewodniczącego komisji integracji, sportu i kultury,
 13. adwokat Annę Prokopowicz na przewodniczącą komisji edukacji prawnej i kontaktu ze szkołami wyższymi,
 14. adwokata Pawła Koehlera na przewodniczącego komisji zagranicznej
 15. adwokata Józefa Fox na przewodniczącego komisji ds. kontaktów z Izbą Wiedeńską
 16. adwokata Tomasza Gurdek na przewodniczącego komisji ds. sekcji tematycznych praktyków prawa,
 17. adwokata Leszka Cholewę na przewodniczącego komisji ds. ochrony prawnej,
 18. adwokat Magdalenę Stryja na przewodniczącą komisji nauki i rozwoju,
 19. adwokat Paulinę Skwarek na przewodniczącą komisji. ds. kontaktów z biznesem zagranicznym,
 20. adwokat Szymona Danek na przewodniczącego sekcji ds. praw konsumentów,
 21. adwokat Oliwia Babiarz na przewodniczącą sekcji prawa sportowego,
 22. adwokat Natalia Klima – Piotrowska na przewodniczącą Komisji ds. Kontaktów z Sądami i Prokuraturami.
Skip to content