Akty prawne

Kodeks Etyki Adwokackiej
[Pobrano 11519 razy – 132,23 KB]

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
[Pobrano 791 razy – 125,69 KB]

Obowiązek doskonalenia zawodowego
[Pobrano 957 razy – 59,81 KB]

Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej
[Pobrano 2359 razy – 259,67 KB]

Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich
[Pobrano 1197 razy – 587,66 KB]

Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych
[Pobrano 955 razy – 170,86 KB]

Regulamin konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich
[Pobrano 42 razy – 166,40 KB]

Regulamin KZA oraz zgromadzen izb adwokackich
[Pobrano 720 razy – 343,56 KB]

Regulamin organizacji i funkcjonowania Okręgowych Rad Adwokackich
[Pobrano 1148 razy – 220,99 KB]

Regulamin w sprawie zakresu działania i wynagradzania wizytatorów
[Pobrano 496 razy – 54,55 KB]

Regulamin zwoływania, organizacji i przebiegu obrad zgromadzeń OIA
[Pobrano 532 razy – 100,44 KB]

Uchwała NRA z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie legitymacji adwokackich, legitymacji aplikantów adwokackich oraz legitymacji prawników zagranicznych
[Pobrano 19 razy – 633,36 KB]

Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach
[Pobrano 2057 razy – 195,30 KB]

UCHWAŁA Nr 55-2016 regulamin ORA
[Pobrano 933 razy – 315,34 KB]

Uchwała o doskonaleniu zawodowym adwokatów v.2
[Pobrano 528 razy – 240,66 KB]

Uchwała o doskonaleniu zawodowym adwokatów
[Pobrano 616 razy – 200,29 KB]

Ustawa - prawo o adwokaturze
[Pobrano 987 razy – 221,53 KB]

Zagadnienia Komisji Etyki
[Pobrano 927 razy – 99,18 KB]

Znak adwokatury Polskiej
[Pobrano 867 razy – 129,62 KB]

Skip to content