Aktualności i ogłoszenia

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych i zmiany w planie na kwiecień

Izba Adwokacka w Katowicach
Poniżej przedstawiamy instrukcję obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującej na egzaminie komorniczym, adwokackim i radcowskim w 2023 r. Aplikacja skierowana jest do osób zdających egzamin komorniczy, adwokacki i radcowski w rozumieniu przepisów odpowiednio: ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2224), ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268) i ustawy z dnia…

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
28 marca  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi SSO Piotr Jakubiec Temat szkolenia: Pojęcie szkody w najnowszym orzecznictwie. Odpowiedzialność odszkodowawcza sprawcy czynu niedozwolonego i ubezpieczyciela względem bliskich bezpośrednio poszkodowanego…

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
21 marca br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi prof. dr hab. Jerzy Zajadło. Temat szkolenia: Formuła Radbrucha…

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat: Rozwój nowych mediów a ochrona dóbr osobistych. W jaki sposób reagować na naruszenia w prasie elektronicznej oraz w mediach społecznościowych…

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
14 marca  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi adw. prof. dr hab. Piotr Kardas. Temat szkolenia : „Zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze. Nowe rodzaje zbrodni przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zmiana systemu ustawowego zagrożenia…

Kondolencje

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pani MecenasDagmary Ferdus Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny w imieniu Członków Okręgowej Rady Adwokackiej oraz własnymskładaDziekan Izby Adwokackiej w KatowicachAdwokat Roman Kusz Ostatnie pożegnanie Ś.P. Pani Mecenas DAGMARY FERDUS odbędzie się w sobotę 11.03.2023 o godzinie 11.00 w Kościele p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Łaziskach Górnych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12.

Zaproszenie na wykład

Serdecznie zapraszam na konferencję pt. „Dziecko to nie procedura – podmiotowość dziecka w postępowaniach prawnych” organizowaną przez Naczelną Radę Adwokacką wraz z Komisją Praw Człowieka przy NRA, Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie oraz Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie wraz z Sekcją Praw Dziecka przy ORA w Warszawie, a która odbędzie się w dniach 10-11 marca 2023 r. w Lublinie w siedzibie ORA.

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
07 marca br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi  dr hab. prof. WSB  Ryszard SowińskiTemat szkolenia: Osobowość w pracy prawnika…

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
02 marca br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi   SSA Marek Charuza. Temat szkolenia : „Wymiar kary”…

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich  na temat Instrumenty UE dotyczące współpracy w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem praw proceduralnych: „Wykonywanie kar alternatywnych – wykonywanie kar alternatywnych dla pozbawienia wolności w innym państwie członkowskim”

Archiwum ogłoszeń

Skip to content