CLGD 2021 w ramach COP 26

Popularne tagi: sympozjum

NRA i ORA w Katowicach jako współgospodarze panelu pod przewodnictwem adw. Magdaleny Stryja w trakcie światowej konferencji „Climate Law and Governance Day 2021” w ramach szczytu Klimatycznego COP 26 w Glasgow.

Zakończył się Szczyt Klimatyczny COP 26 w Glasgow.  Z radością informujemy, że adw. Magdalena Stryja – reprezentując NRA, Okręgową Radę  Adwokacką w Katowicach / Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji/ CISDL/ Fundację GreenLab/ kolejny już raz została zaproszona przez Przedstawicieli głównych organizatorów – Uniwersytet Cambridge oraz Centre for International Sustainable and Development Law – do pełnienia roli Przewodniczącej oraz do zorganizowania eksperckiego panelu  w ramach śwaitowej konferencji Climate Law and Governance Day 2021 w ramach COP 26 w Glasgow, która jako jedna z największych światowych konferencji klimatycznych jest jednocześnie wydarzeniem towarzyszącym Szczytowi Klimatycznemu COP 26 w Glasgow.

adw. Magdalena Stryja, a tym samym NRA i Okręgowa Izba Adwokacka w Katowicach trzeci już raz – po szczycie Klimatycznym COP 24 w Katowicach i COP 25 w Madrycie – merytorycznie i aktywnie uczestniczyli w tym globalnym wydarzeniu poprzez ekspercki panel „Advancing the Just Transition through Law & Science Three Years from COP24 pod przewodnictwem adw. Magdaleny Stryji.

Poniżej pełny kształt panelu w ramach konferencji Climate Law and Governance Day 2021 wydarzenia towarzyszącego Szczytowi Klimatycznemu COP 26 w Glasgow .

Międzynarodowy Ekspercki Panel:  Advancing the Just Transition through Law & Science Three Years from COP24

Przewodnicząca panelu:  adw. Magdalena Stryja – Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach/ Naczelna Rada Adwokacka/ Uniwersytet Śląski / Centre for International Sustainable Development Law (CISDL)/Fundacja GreenLab

Koordynator Panelu dr Anna Budznowska – była Minister Nauki I Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zaproszenie do panelu przyjęli:

 • dr Michał Kurtyka – były Minister Klimatu i Środowiska
 • prof. dr hab. Aleksander Nawrat – Pełnomocnik Ministra Klimatu I Środowiska ds rozwoju badań naukowych i polityki naukowej
 • prof. Rajko Knez – Prezes Trybunału Konstytucyjnego Słowenii
 • dr Paweł Poszytek – Dyrektor Generalny  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji/ Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności.
 • dr Anna Budznowska – była Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • dr hab. Agnieszka Bielska – Brodziak prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach/ Przewodnicząca Katowice Unesco Unit in Bioethics
 • prof. dr hab.  Maciej Chorowski – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej.
 • dr inż. Wojciech Kamieniecki – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
 • dr  Przemysław Ligenza – Dyrektor Instytutu Meteorologii I Gospodarki Wodnej –  Państwowy Instytut badawczy;
 • dr Janusz Filipiak –Międzynarodowy Doradca Stałego Przedstawiciela RP przy Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO)/Ekspert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy/ Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytutu Geografii, Katedra Meteorologii i Klimatologii
 • Voice of Young Generation mgr inż. Mikołaj Stryja AGH w Krakowie, ArtNovation Ltd. Katarzyna Budznowska – Kolegium ISM Uniwersytetu Śląskiego, Politechnika Warszawska.

Pani adw. Magdalena Stryja reprezentując ORA, NRA UŚ, GreenLab  była także Prelegentką w  XVI eksperckim panelu tejże konferencji na temat „Courage, Contributions & Compliance by Advancing Paris Agreement Implementation” pod Przewodnictwem Pani prof. Marie –  Claire Cordonier Segger z Uniwersytetu Cambridge.

Logo ORA I NRA znalazło się w gronie organizatorów, partnerów I patronów tego globalnego wydarzenia, którymi są takie światowe instytucje jak: Uniwersytet Cambridge, Uniwersytet Glasgow, Centre for International Sustainable Development Law (CISDL), Net Zero Lawyers Alliance, International Bar Association, Oxford University Press, Edward Edgar Publishing, Routledge, Cambridge University Press, Green Climate Fund, The World Bank, European Bank for Reconstruction and Development, UNEP (United Nation Environment Programme z siedzibą w Nairobi), UNDP (United Nation Development Programme z siedzibą w Nowym Jorku), Word Commission on Environmental Law, IDLO (International Development Law Organization)

Uczestnictwo w Konferencji Climate Law and Governance Day jest doskonałą platformą promocyjną oraz inicjatorem rozwijania współpracy międzynarodowej dla partnerujących instytucji, ponieważ Program Konferencji oraz  wszelkie informację związane z tym wydarzeniem docierają bezpośrednio do 24 000 delegatów Szczytu Klimatycznego oraz tysięcy światowych instytucji badawczych, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń.

Opis panelu: Opierając się na doświadczeniach Polski jako gospodarza  COP24, w ramach eksperckiego panelu została podjęta próba zaprezentowania jakie innowacje, działania w obszarze legislacji i orzecznictwa, rozwoju kształcenia ekologicznego, programów badawczych oraz jakie kooperacje pomiędzy głównymi aktorami sceny klimatycznej, zostały zaimplementowane i wdrożone po Szczycie Klimatycznym COP 24 w Katowicach, w celu zapewnienia sprawiedliwej transformacji.

W trakcie panelu zostały przedstawione analizy i przemyślenia będące odpowiedzią na najbardziej kluczowe pytania stawiane dzisiaj trzy lata po roku, w którym Polska i Katowice – po Kyoto i Paryżu – na stałe wspinały się w światową mapę klimatyczną będąc inicjatorem Deklaracji Sprawiedliwej i Solidarnej Transformacji oraz pełniąc role głównej sceny, na której został podpisany Pakiet Katowicki (Katowice Rulebook) – pierwsze globalne narzędzie wykonawcze do Porozumienia Paryskiego.

Tym samym ekspercki panel Advancing the Just Transition through Law & Science Three Years from COP24 pod Przewodnictwem adw. Magdaleny Stryji  w szeroki sposób podjął próbę odpowiedzi na następujące zagadnienia: Jaka jest rola europejskiej władzy sądowniczej w obszarze ochrony środowiska i przeciwdziałania negatywnym skutkom zmiany klimatu ? Jaki jest wkład programu Erasmus + w realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu ? Czy dekarbonizacja Polskiej energetyki to wyzwanie technologiczne czy utopijne marzenia? Czy agenda badawcza jest skutecznym narzędziem sprawiedliwej transformacji energetycznej i klimatycznej? Jakie innowacyjne rozwiązania i wsparcie społeczne są wdrażane dla ochrony środowiska w kontekście sprawiedliwej transformacji ? Jak zostać najbardziej szalonym i kreatywnym badaczem i tym samym skutecznym sprawcą działań na rzecz ochrony klimatu?

Panel został uznany za niezwykle ciekawe, z bardzo mocnym przekazem, interdyscyplinarny, z mocnym akcentem międzynarodowym, poruszający całe spektrum niezwykle ważnych problemów z różnych obszarów, których wspólnym mianownikiem stało się sprawiedliwe przejście w celu zapobieżenia dalszym negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Tym samym zaprezentowany ekspercki panel, daleko wykroczył poza ramy prawne konferencji, co wzbudziło największe uznanie i stało się inspiracją na przyszłość.

Kilka słów o historii i założeniach tego globalnego wydarzenia. Climate Law and Governance Day, to światowe wydarzenie organizowane od 2005 r. od Szczytu Klimatycznego COP 11 w Montrealu. To międzynarodowe sympozjum ma na celu pogłębienie dialogu pomiędzy delegatami COP, przedstawicielami rządów, organizacji międzynarodowych oraz wiodących ośrodków naukowych, a zatem głównymi aktorami globalnego dyskursu o klimacie.  Jest też miejscem spotkania i wymiany między obserwatorami, adwokatami, sędziami, ekonomistami, ekspertami z zakresu nowych technologii, a także młodymi badaczami zainteresowanymi krajowym i międzynarodowym prawem, instrumentami ekonomicznymi i praktykami, które podejmowane są w służbie ochrony klimatu i środowiska.

Część prelegentów Polskiego panelu wystąpiła osobiście w Glasgow, część połączyła się zdalnie, a część zaprezentowała się poprzez nagranie swoich wystąpień

Hybrydowa forma konferencji sprawiła, że łączna liczba uczestników z całego świata sięgnęła ponad 1 300 osób.

Skip to content