Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniu 16.10.2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się panel dyskusyjny Naczelnej Rady Adwokackiej poświecony nowelizacji procedury cywilnej i powracającym wraz z nią postępowaniom gospodarczym. Panel został zorganizowany w związku z odbywającym się w dniach 16-18.10.2019 r. w Katowicach Europejskim Kongresem Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli prof. Maciej Gutowski, prof. Piotr Kardas, prof. Adam Mariański – przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, notariusz dr Piotr Marquardt oraz Michał Broniewicz z biura rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Moderatorem panelu dyskusyjnego był adwokat Paweł Matyja z Izby Adwokackiej w Katowicach.

Spotkanie poświecone odrębnym postępowaniom gospodarczym spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem, sala Centrum Kongresowego została wypełniona po brzegi.

Dyskusja była niezwykle merytoryczna, żywiołowa i trwała aż 1,5 godziny.

Wnioski prelegentów związane z nowelizacją k.p.c. nie były jednak do końca optymistyczne. Co do zasady zgodzono się bowiem, iż odrębne postępowania gospodarcze to dobry pomysł. Nie mniej jednak naczelna idea nadchodzących zmian jaką wg założeń ustawodawcy jest szybkość postępowań – z aprobatą się już nie spotkała. O ile bowiem przyspieszenie postępowań można w ocenie ekspertów uznać za zjawisko pożądane, to nie może być ona celem samym w sobie. Zwłaszcza jeśli prowadzi do pogwałcenia uprawnień procesowych stron, czego w nadchodzącej nowelizacji wykluczyć w ocenie ekspertów nie można. Pozytywnie oceniono natomiast całkowitą nowość jaką w kodeksie postępowania cywilnego będą umowy dowodowe.

W dyskusji poruszona została ponadto kwestia konsensualnych metod rozwiązywania sporów jakimi są mediacje i arbitraż. Szukano również odpowiedzi na pytanie czy prawo w Polsce jest represyjne dla przedsiębiorców.

Wśród licznie zgromadzonych słuchaczy nie zabrakło przedstawicieli adwokatury.

Zobacz również

Skip to content