Harmonogram praktyk sądowych w 2023 roku dla aplikantów adwokackich pierwszego roku

Popularne tagi: praktyki

W związku z koniecznością odbycia przez aplikantów adwokackich w 2023 roku szkolenia z zakresu działania sadownictwa powszechnego i prokuratury  w jednostkach Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego,  szczegóły co do zasad odbywanych praktyk aplikanci powinni uzgodnić telefonicznie z konkretnym  sędzią  patronem, za pośrednictwem sekretariatu wydziału.

Aplikanci rozpoczynają praktyki z początkiem lutego i proszeni są o niezwłoczne nawiązanie kontaktu telefonicznego z sędzią celem uzgodnienia dni i godzin odbywania praktyk ( po 4 dni praktyki w każdym z dziewięciu wydziałów, w których będą  praktyki). Aplikanci winni każdorazowo po rozpoczęciu praktyki w danym wydziale sądu, niezwłocznie przekazać tę informację do referatu aplikacji adwokackiej /nr tel. (32) 259-82-50  w.4/, celem przygotowania umowy dla sędziego.

Skip to content