Informacja dla osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach po zdanym egzaminie adwokackim

Popularne tagi: komunikat

Szanowni Państwo,

Osoby zamierzające ubiegać się o podjęcie przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach uchwały o wpisie na listę adwokatów, na posiedzeniu ORA planowanym na dzień 15 lipca 2021 r., proszone są o złożenie kompletu dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2021 r.

Wnioski złożone po wskazanym terminie będą procedowane na kolejnych posiedzeniach Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach – w zależności od daty wpływu wniosku. Posiedzenia Rady odbywają się raz w miesiącu.

Skip to content