Komunikat dla aplikantów adwokackich pierwszego roku w sprawie wznowienia praktyk sądowych (dotyczy aplikantów odbywających praktyki w sądach z okręgu katowickiego)

Popularne tagi: komunikat, praktyki
Izba Adwokacka w Katowicach

W związku z możliwością wznowienia praktyk aplikantów adwokackich w sądach z okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach, szczegóły co do zasad kontynuacji praktyk aplikanci powinni uzgodnić telefonicznie, z konkretnym sędziom patronem, za pośrednictwem sekretariatu wydziału. Sędzia patron powinien tak kształtować praktykę w danych dniach by zachować wymogi sanitarne. Aplikanci po ustaleniu terminu wykonania praktyk winni niezwłocznie przekazać informację do Referatu Aplikacji Adwokackiej.

Wstęp aplikantów do budynku Sądu Okręgowego będzie możliwy w drodze informacji telefonicznej przekazanej pracownikowi ochrony przez właściwą komórkę organizacyjną, bez konieczności wystawiania wejściówek. Ponadto aplikanci zobowiązani są do przestrzegania zasad ustalonych dla osób przebywających w Sądzie Okręgowym, a wynikających z Zarządzenia nr 16/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w związku z występującym stanem epidemii, w tym do dezynfekowania rąk, noszenia maseczki ochronnej i rękawiczek jednorazowych.

Skip to content