KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW, KTÓRZY UZYSKALI NEGATYWNY WYNIK Z CZĘŚCI PISEMNEJ KOLOKWIUM ORAZ APLIKANTÓW Z PIERWSZYM TERMINEM

Popularne tagi: kolokwium

Na podstawie treści Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej (uchwała nr 55/2011 NRA z dnia 19.11.2011 r. z poźn. zm., tekt jednolity ogłoszony 31.01.2017 r.) ustalić termin kolokwium pisemnego poprawkowego i pierwszego terminu pisemnego na dzień 08.02.2021 r., natomiast termin kolokwium ustnego ustalić na dzień 08.03.2021 r.

Termin poprawkowy kolokwium na osób, które nie zdadzą egzaminu w dniach 25, 26, 27 i 29.01.2021 r. ustalić na dzień 24, 25 i 26.02.2021 r.

Skip to content