Komunikat dla osób ubiegających się o podjęcie uchwały o wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach po egzaminie adwokackim

Popularne tagi: komunikat
Izba Adwokacka w Katowicach

Szanowni Państwo,

W związku z wyznaczonym terminem posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach na dzień 6 sierpnia 2020 roku, osoby zmierzające ubiegać się o podjęcie uchwały przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach o wpisie na listę adwokatów Izby Adwokackiej zobowiązane są do złożenia kompletu dokumentów

do dnia 4 sierpnia 2020 roku włącznie.

Celem uzyskania wpisu na listę adwokatów po otrzymaniu pozytywnej oceny  z egzaminu adwokackiego należy złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o wpis na listę adwokatów
  • kwestionariusz osobowy ,który należy pobrać ze strony internetowej
  • życiorys (forma opisowa lub CV , podpisane wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych).
  • zdjęcia w formacie jak do dowodu osobistego lub paszportu 3 sztuki (aktualne zdjęcie, wyraźne, o wymiarach 35×45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy) lub do paszportu
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (art. 65 pkt 2 ustawy P.o.a),
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku.
  • osoby urodzone przed 01.08.1972r. składają oświadczenie lustracyjne lub oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
  • aplikanci adwokaccy wniosek o wpis składają w Radzie Adwokackiej w której ukończyły aplikację.
  • osoby przystępujące do egzaminu na podstawie art.66 P.o.a wniosek o wpis na listę adwokatów składają w Okręgowej Radzie Adwokackiej  właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania.

Osoby, które nie zdecydują się na złożenie wniosku o wpis na listę adwokatów do tego terminu lub spóźnią się ze złożeniem tego wniosku, ich wnioski będą procedowane na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, które odbędzie się we wrześniu i kolejnych miesiącach (w zależności od daty wpływu wniosku).

Jednocześnie, uprzejmie przypominam godziny pracy Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach to: poniedziałek do czwartek od godziny 9.00 do 17.00, w piątek od  9.00 do 13.00.

Osoby składające wniosek wraz z załącznikami osobiście w siedzibie Izby Adwokackiej w Katowicach, zobowiązane są udać się na pierwsze piętro do biura podawczego.

Ze względów bezpieczeństwa związanego z pandemią koronowirusa składający dokumenty zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz do posiadania ubranych rękawiczek jednorazowych. Płyn do dezynfekcji będzie dostępny w siedzibie Izby.

Skip to content