Komunikat Komisji Ochrony Prawnej przy ORA w Katowicach

Popularne tagi: adwokat pomaga

Zwracamy się do Państwa ponownie o przesyłanie informacji na temat wszystkich sytuacji związanych z nienależytym zabezpieczeniem uczestników procesów oraz adwokatów pełniących funkcję obrońców i pełnomocników przed zagrożeniem epidemicznym. Aktualna sytuacja wymaga szczególnej wrażliwości i ostrożności. We wszystkich sprawach , które zostaną do nas zgłoszone podjęte zostaną kroki zmierzające do zagwarantowania należytego o bezpieczeństwa. Informacyjnie wskazuję, że na skutek zgłoszeń kilku zgłoszeń koleżanek i kolegów adwokatów występujących jako obrońcy w sprawie XXI K 104.19.

Komisja wystąpiła do Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach i Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w dniu 21 .10. oraz w dniu 23.10.2020r. z prośbą o podjęcie stosownej interwencji .

Równolegle Komisja wystąpiła też z pismem do dyrektora Aresztu Śledczego w Katowicach z prośbą o udzielenie informacji o stanie zdrowia zatrzymanych a także z wnioskiem o podjętych środkach ostrożności. W odpowiedzi na interwencję Wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach poinformowała, że terminy rozpraw zaplanowane na dzień 22 i 29 października w przedmiotowej sprawie zostały zdjęte z wokandy. Adwokat Marcin Nowak wystąpił także z tożsamym wnioskiem do Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach, który podjął decyzję o zniesieniu terminu rozprawy w wieloosobowej sprawie o syg. IV K 194/12 wyznaczonego na dzień 26.10.2020r.

Komisja uzyskała także odpowiedź od dyrektora Aresztu Śledczego w Katowicach w przedmiocie podjętej interwencji.

W załączeniu przestawiamy Państwu scany powołanych wystąpień i uzyskanych odpowiedzi.

Pobierz plik:
Pisma adw. dr Marcina Nowaka

Przewodniczący Komisji Ochrony Prawnej
Adw. dr Marcin Nowak

Skip to content