Komunikat – nieodpłatna pomoc prawna – losowanie

Popularne tagi: Pro Bono
Nieodpłatna pomoc prawna

Szanowni Państwo,

na nasze zapytanie o zadeklarowanie gotowości udzielania pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 26 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) odpowiedziało 287 adwokatów.

W celu wyłonienia osób, które zostaną wskazane starostom i prezydentom do realizacji przedmiotu ustawy i zawarcia umów na rok 2024, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach zarządził losowanie na dzień

30 października br. o godz. 15.00.

W losowaniu pierwszeństwo będą mieli adwokaci którzy w roku bieżącym nie świadczą pomocy prawnej.

Losowanie zostanie przeprowadzone w gmachu ORA w Katowicach przy ul. Gliwickiej 17, relacja na profilu Izby Adwokackiej w Katowicach na Facebook-u.

Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć osobiście w losowaniu.

Serdecznie  zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Irena Kołodziejczyk koordynator programu.

Skip to content