Komunikat Zastępcy Sekretarza ORA w Katowicach w sprawie wysokości składek korporacyjnych

Popularne tagi: komunikat

Szanowni Państwo,
Wysokość składek korporacyjnych obowiązujących w 2021 r. została przyjęta Uchwałą nr 1 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Katowicach z dnia 19 lutego 2021 r. i począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. wynosi:

  • dla adwokatów czynnie wykonujących zawód: 120 zł,
  • dla adwokatów nie wykonujących zawodu: 110 zł,
  • dla adwokatów wykonujących zawód w ograniczonym wymiarze (emerytów, rencistów): 70 zł.

Uchwałą nr 5 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Katowicach z dnia 19 lutego 2021 r. umorzono część składki korporacyjnej za okres od marca do maja 2020 r. wobec wszystkich adwokatów Izby – w wysokości 510,00 zł, a także wobec każdego z aplikantów adwokackich Izby – w wysokości 75,00 zł.

Wysokość składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia i pozostaje bez zmian.
Księgowość Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach prowadzi indywidualne rozliczenia wpłat dokonywanych przez poszczególnych adwokatów i aplikantów adwokackich.

W razie wątpliwości i pytań o stan bieżącego rozliczenia składek, uprzejmie proszę o kontakt z działem Księgowości pod adresem: ksiegowosc@adwokatura.katowice.pl lub telefonicznie: 32 259 82 50.

Z poważaniem,
Adw. Katarzyna Legień – Zastępca Sekretarza ORA w Katowicach

Skip to content