Konkurs na esej historyczny

palestra.pl

Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae.
Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia.

Cyceron

Drodzy Aplikanci,

Redakcja miesięcznika „Palestra” jako organizator wraz z Naczelną Radą Adwokacką będącą wydawcą miesięcznika ogłaszają konkurs na esej dotyczący historii Adwokatury w Polsce. Konkurs ten adresowany jest do aplikantek i aplikantów adwokackich.

Praca konkursowa powinna zostać przygotowana w formie pisemnego eseju, którego autor w sposób interesujący, oryginalny, spójny, filozoficzny i etyczny przedstawi zagadnienie z zakresu historii Adwokatury w Polsce. Esej powinien charakteryzować się:

  • pełną rzetelnością naukową, odniesieniami do literatury przedmiotu oraz ewentualnego odniesienia się do orzecznictwa (zarówno aprobującego, jak i krytycznego);

  • pełną analizą i zbadaniem poruszanej tematyki – omówionej zgodnie z celem lub tezą postawioną na początku publikacji, prezentacją badań empirycznych i wywodu logicznego oraz analizą prowadzącą do wniosków i propozycjami rozwiązań stawianego na wstępie problemu badawczego;

  • strukturą formalną charakterystyczną dla artykułów naukowych, zawierającą tytuł w języku polskim i angielskim, abstrakt w języku polskim i angielskim opisujący w jak najprostszy sposób czego dotyczy analizowany w tekście problem (maksymalnie 500 znaków), słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, wyraźny podział tekstu na lead (wprowadzenie w tematykę
    i przyciągnięcie uwagi czytelników, który może być tożsamy z abstraktem, ale nie musi), śródtytuły (rozdziały i ewentualnie podrozdziały), wnioski lub podsumowanie, informację o autorze (autorach) w języku polskim i angielskim, ich tytuły naukowe, status zawodowy i naukowy, informacje o afiliacji, dane adresowe, numery telefonów (tylko do wiadomości redakcji), bibliografię załącznikową wszystkich publikacji autorskich cytowanych w tekście opracowaną zgodnie ze standaryzacją wydawnictwa; zdjęcia autorów w oddzielnych plikach JPG (min. 1 MB) do prezentacji przy artykule w wersji elektronicznej w portalu.

Praca konkursowa może dotyczyć osoby konkretnego adwokata alboli działalności danej izby adwokackiej, działalności stowarzyszeń lub organów związanych z adwokaturą – pod warunkiem ujęcia ich w kontekście historycznym.

Rok 2022 jest dla Izby Adwokackiej w Katowicach rokiem szczególnym. Nasza Izba obchodzi bowiem jubileusz 100-lecia istnienia. W związku z planowanymi uroczystościami rocznicowymi serdecznie zachęcamy aplikantów wszystkich trzech roczników aplikacji do wzięcia udziału w konkursie i sporządzenia pracy na temat historii górnośląskiej adwokatury.

W gronie adwokatów naszej Izby szczęśliwie niemało jest osób, którym tak historia macierzystej Izby, jak i życiorysy poszczególnych jej członków są doskonale znane. Jesteśmy przekonani, że nestorzy naszej Izby, którym historia naszej Izby jest bliska, a którzy tę historię współtworzyli, będą służyć pomocą w opracowaniu tematów potencjalnych esejów.

Prace konkursowe winny zostać przesłane do dnia 30 maja 2022 roku na adres e-mail: redakcja@palestra.pl

Regulamin konkursu oraz oświadczenie uczestników znajdują się pod linkiem:

https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/konkurs-dla-aplikantow-adwokackich-na-esej-prawniczy/?fbclid=IwAR1Sf8KvGhpCelglP2RuEhyLEPXHg3JYtYF-ShkPAu8WXHMKfndVgc87RSI

Drodzy Aplikanci, sięgnijcie piór!

Serdecznie zachęcam do udziału w plebiscycie.

adw. Grzegorz Kopeć
Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego

Skip to content