Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury 19 grudnia br.

Popularne tagi: zjazd
Adwokatura Polska

Podczas Nadzwyczajnego Posiedzenia Plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej podjęto uchwałę o zwołaniu na 19 grudnia br. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Zjazd ma przyjąć zmiany w regulaminie odbywania zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury. Zmiany te mają dotyczyć określenia zasad zwoływania, organizacji i przebiegu obrad zgromadzeń izb adwokackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury, a także trybu wyborów do organów izb adwokackich i organów adwokatury w stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii.

Projekt regulaminu został przygotowany przez zespół w składzie: adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA – przewodniczący zespołu, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Sylwia Grzybowska, adw. Aleksander Gut, adw. Artur Kmieciak, adw. Grzegorz Kopeć, adw. Tomasz Korczyński, adw. Aleksander Krysztofowicz, adw. Aneta Sołtysiak-Radzik, adw. Jerzy Zięba. Dokument został przedstawiony przez adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA, a następnie omówiony i rekomendowany przez NRA do przyjęcia przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury.

Grudniowy Zjazd odbędzie się w trybie zdalnym.

Skip to content