Odbiór zaproszeń na galę 100-lecia Izby Adwokackiej w Katowicach

Popularne tagi: gala
Zaproszenia na Galę 100-lecia Izby Adwokackiej w Katowicach

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Zaproszenia na Galę 100-lecia Izby Adwokackiej w Katowicach będą dostępne do odbioru w Sekretariacie ORA w Katowicach przy ul. Gliwickiej 17, od dnia 4 października 2023 r. do dnia 16 października 2023r., w godzinach 12.00-17.00.

Przypominamy, że wszystkie miejsca w Sali Koncertowej NOSPR są indywidulanie numerowane, co powoduje, że nie ma możliwości przyjęcia innej formy dystrybucji Zaproszeń.

Zaproszenia będą wydawane zgodnie z kolejnością numeracji miejsc nadaną przez NOSPR, zatem osoby chcące zając miejsca obok siebie prosimy o wspólne odbieranie Zaproszeń bądź przez wyznaczoną osobę.

Wszyscy adwokaci i aplikanci adwokaccy, którzy dokonali zgłoszenia swojego udziału w Gali na adres e-mail 100lecieizby@adwokatura.katowice.pl, zostali ujęci na liście zaproszonych Gości. To samo dotyczy adwokatów, którzy po komunikacie z dnia 21 września br. zgłosili udział osoby towarzyszącej, a nie otrzymali zwrotnej wiadomości e-mail o wyczerpaniu puli miejsc dla osób towarzyszących.

W przypadku niemożności bądź rezygnacji z udziału w Gali, uprzejmie prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o zaistniałej sytuacji, tak abyśmy mogli udostępnić zaproszenie osobom z listy rezerwowej.

Zapraszamy Państwa do NOSPR w piątek 20 października 2023 r., na godzinę 19.30 i prosimy o punktualne przybycie.

Podczas wydarzenia obowiązują stroje wieczorowe.

Wszelkie pytania związane z Galą uprzejmie prosimy kierować na adres e-mail: 100lecieizby@adwokatura.katowice.pl

Skip to content