Oferta Lux Med

Szanowni Państwo,
po przeprowadzeniu negocjacji Firma LUXMED przygotowała wstępną ofertę prywatnej opieki medycznej dla członków naszej Izby. Oferta zawiera:

  • pakiet indywidualny
  • pakiet partnerski
  • pakiet rodzinny

każdy z nich może występować w wariancie:

  • standardowym
  • rozszerzonym
  • kompleksowym
  • premium

W załączeniu przedstawiam Państwu ofertę zawierającą cenę poszczególnych pakietów i wariantów. Proszę o zapoznanie się z dołączoną dokumentacją.

W przypadku zainteresowania przystąpieniem do prywatnej opieki medycznej proszę o przesyłanie do dnia 10.02.2021r. swojego zgłoszenia na adres sekretariat@adwokatura.katowice.pl wraz z ewentualnymi pytaniami i wątpliwościami. Państwa pytania zostaną przekazane firmie LUXMED celem uzyskania odpowiedzi.

Ofertę wraz z załącznikami w postaci opisu wariantów otrzymają Państwo także w drodze e-mailowej i będzie ona zamieszczona także na stronie internetowej www.adwokatura.katowice.pl.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami1
adw. Roman Kusz
Dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach

Zakres Standardowy
Zakres Rozszerzony
Zakres Premium
Zakres Kompleksowy

Menu