Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką w 2021 r. i rejestracji on-line

Egzamin

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1651 i 2320) wyznaczył termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień

25 września 2021 r. (sobota), godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką należy złożyć w siedzibie Komisji Kwalifikacyjnej mieszczącej się w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, ul. Gliwicka 17 (w sekretariacie Referatu Aplikacji Adwokackiej na drugim piętrze)

Niezależnie od złożenia dokumentów (pocztą bądź osobiście) wszyscy kandydaci proszeni są o rejestrację on-line na stronie internetowej https://egzaminy.e-soa.pl.

Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o adwokaturze.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa w dniu 11 sierpnia 2021 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

UWAGA!  Osoby, które przystępowały do egzaminu wstępnego w latach ubiegłych, proszone są o ponowne przejście procedury rejestracji!

Informujemy, że nie obowiązuje regionalizacja składania wniosków. O wyborze siedziby Komisji Kwalifikacyjnej, do której należy składać dokumenty, decyduje kandydat.


Szczegółowe informacje:
Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką

Skip to content