Ogólnopolskie Forum Aplikantów Adwokackich 2023 w Gdańsku

W dniach 17-19 listopada apl. adw. Sonia Wienzek, apl. adw. Anna Braun oraz apl. adw. Jacek Kiera wzięli udział w Ogólnopolskim Forum Aplikantów Adwokackich 2023 w Gdańsku. 

Nasi aplikanci uczestniczyli w wykładach, spotkaniach i warsztatach z przedstawicielami aplikantów z wszystkich 24 Izb Adwokackich z całej Polski. W czasie wspólnych prac mieli okazję do wymiany wzajemnych doświadczeń związanych z odbywaniem aplikacji adwokackiej oraz szkoleniem aplikantów adwokackich. Podsumowaniem wspólnych prac było spotkanie z Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysławem Rosatim oraz adw. Marcinem Derlaczem, na którym przedstawiono dostrzeżone problemy i propozycje rozwiązań. Prace nad ich wdrażaniem będą kontynuowane!

W dniach 17-19 listopada w Gdańsku odbyła się konferencja Komisji Aplikacji Adwokackiej i Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA oraz kierowników szkolenia. Izbę Adwokacką w Katowicach reprezentował adw. Grzegorz Kopeć.

Skip to content