Pierwszy Kongres Polsko – Ukraińskich Adwokatur

Popularne tagi: kongres, Ukraina
Pierwszy Kongres Polsko – Ukraińskich Adwokatur

11 maja 2022 r., odbył się Pierwszy Kongres Polsko – Ukraińskich Adwokatur, zorganizowany przez Izbę Adwokacką w Katowicach i Radę Adwokatów Obwodu Lwowskiego.

Na początku, gości przywitał Dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach – adw. Roman Kusz, który otworzył Kongres i wyraził nadzieję, że jest on pierwszym z wielu owocnych projektów, pomiędzy katowicką i lwowską adwokaturą. W Kongresie udział wzięła m.in. Przewodnicząca Rady Adwokatów Obwodu Lwowskiego Pani Uljana Kowna, jak również pozostali członkowie tamtejszej Rady. Lwowską palestrę w Katowicach osobiście reprezentowały Pani adw. Irina Huk oraz Pani adw. Irena Cebula. Obecny na Kongresie był również adw. Grzegorz Kopeć – kierownik komisji szkolenia aplikantów adwokackich i doskonalenia zawodowego przy ORA w Katowicach.

Celem Kongresu była wymiana wiedzy i doświadczeń adwokackich oraz zapoczątkowanie współpracy zawodowej pomiędzy Izbą Adwokacką w Katowicach i Radą Adwokatów Obwodu Lwowskiego. Wykłady dla ukraińskich adwokatów, wybrane po ich wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielami tamtejszej palestry, wygłosili Dziekan adw. Roman Kusz, adw. Rafał Stęchły – członek ORA w Katowicach, adw. Oleg Marcinowski, oraz adw. Paweł Matyja.

Wykłady zostały poświęcone m.in. zasadom nabywania nieruchomości na terytorium RP przez obywateli Ukrainy, zasadom uzyskiwania bezpłatnej pomocy prawnej przez obywateli Ukrainy na terenie RP, możliwości wykonywania zawodu adwokata na terenie RP przez adwokatów z Ukrainy, czy kwestiom odpowiedzialności karnej. Nasi adwokaci odpowiedzieli na wiele pytań, dyskusja wzbudziła duże zainteresowanie i była transmitowana na żywo za pośrednictwem platformy YouTube, gdzie obserwujący również zadawali pytania.

Wydarzenie odbywało się w trybie zdalnym. Podczas Kongresu ustalono, że jeżeli okoliczności na to pozwolą kolejne spotkania odbędą się w Katowicach, lub we Lwowie.

Skip to content