Plan szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego adwokatów w Katowickiej Izbie Adwokackiej w okresie maj – czerwiec 2021 r.

Popularne tagi: plan szkolenia

LP.

DATA

GODZINA

WYKŁADOWCA

TEMAT

MIEJSCE

PUNKTY

MAJ 2021

1.

08.05.2021 r.

10:00 – 11:30

mgr Żaneta Adamczyk – Siwek

Jak rozmawiać z tzw. trudnym klientem- praktycznie o komunikacji adwokat-klient

on line

2 punkty

2.

15.05.2021 r.

10:00 – 11:30

dr hab. prof. UJ Aneta Załazińska

Występ publiczny -retoryka i autoprezentacja

on line

2 punkty

3.

22.05.2021 r.

10:00 – 11:30

11:35 – 13:05

dr hab.n.med. prof. UMW, mgr prawa Tomasz Jurek

dr.n.med. prof. UMW, mgr chemii Marcin Zawadzki

Opiniowanie sądowo-lekarskiego w sprawach o błędy medyczne

Środki psychoaktywne- pułapki analizy i interpretacji wyników w sprawach karnych

on line

on line

2 punkty

2 punkty

4.

26.05.2021 r.

17:00 -18:30

dr hab. prof. UŚ Maciej Szpunar

Podstawowe zasady stosowania prawa Unii: pierwszeństwo, bezpośredni skutek, autonomia proceduralna

on line

3 punkty

CZERWIEC 2021

1.

08.06.2021 r.

17:00 – 18:00

adw. Władysław Pociej

Adwokat na posterunku

on line

2 punkty

2.

12.06.2021 r.

10:00 – 12:30

adw. dr. Agnieszka Zemke – Górecka

Sądowa i pozasądowa droga dochodzenia roszczeń z tytułu szkód medycznych

on line

3 punkty

3.

19.06.2021 r.

10:00 – 11:30

dr hab. prof. UJ Aneta Załazińska

Kłamstwo to nie grzech (?) – retorycznie, psychologiczne i komunikacyjne aspekty kłamania

on line

2 punkty

4.

26.06.2021 r.

10:00 – 13:00

SSR Michał Maj

Rozbieżności w orzecznictwie w sprawach kredytów powiązanych z walutą obcą – komentarz praktyczny

on line

3 punkty

Zapraszam
adw. Grzegorz Kopeć
Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego

Skip to content