Plan szkolenia zawodowego w Izbie Adwokackiej w Katowicach na okres: wrzesień – grudzień 2023 r.

Szkolenia online

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przedkładam plan szkolenia zawodowego w Izbie Adwokackiej w Katowicach na okres: wrzesień – grudzień 2023 r.

Jako Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego tworząc plan szkoleniowy na drugie półrocze 2023 r. starałem się wziąć pod uwagę Państwa uwagi oraz zmiany w porządku prawnym.

Bardzo dziękuje za Państwa kontakt drogą mailową oraz możliwość osobistych rozmów, w szczególności podczas spotkań w Sądach. Niezwykle cenie sobie możliwość kontaktu z Państwem oraz możliwość rozmów na temat szkoleń oraz samorządu.

Rok szkoleniowy zaczynamy od wykładu- Cyfryzacja postępowań upadłościowych – wprowadzenie do obsługi systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych, który poprowadzą SSA dr hab. Anna Hrycaj oraz adw. Patrycja Makuch.

W listopadzie w/w poprowadzą również szkolenie – Cyfryzacja postępowań upadłościowych – Krajowy Rejestr Zadłużonych w toku postępowania upadłościowego.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom ponawiamy w ramach procedury cywilnej wykłady związane z nowelizacją postępowania cywilnego- Postępowanie dowodowe w procesie po zmianach w Kodeksie postępowania cywilnego na mocy nowelizacji z 9.03.2023 r. z uwzględnieniem obowiązków pełnomocników w tym zakresie; Postępowanie konsumenckie oraz zmiany w innych postępowaniach odrębnych na podstawie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 9.03.2023 r. Wykładowcą będzie SSA dr Dariusz Chrapoński

Będą mogli Państwo porównać stanowiska dotyczące reformy k.p.c. z innym wykładowcą, albowiem wykład o tematyce – Nowa procedura cywilna – obowiązki pełnomocnika profesjonalnego w świetle zmian KPC wynikających z ustaw z dnia 9.03.2023 r. i 7.07.2023 r.- poprowadzi SSO Grzegorz Karaś, którego gościliśmy w naszej Izbie Adwokackiej już wcześniej przy okazji pozostałych wykładów z zakresu nowelizacji k.p.c.

Nie zapominając również o karnistach, których tak wielu jest w Izbie SSO Artur Ozimek poprowadzi szereg prelekcji na temat nowelizacji przepisów kk i kpk.

Również z uwagi na zmieniający się stan prawny SSR Monika Biały przeprowadzi wykład – Postępowanie spadkowe po ostatnich zmianach przepisów.

W ramach prawa rodzinnego SSR Monika Ciemięga poprowadzi szkolenie – Postępowanie przed Sądem Rodzinnym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych – najnowsze zmiany.

Z uwagi na coraz częściej pojawiające się naruszenia dóbr osobistych w internecie  SSO Piotr Jakubiec wygłosi wykład – Naruszenie dóbr osobistych i innych praw w Internecie – przedmiot i sposób ochrony. Wykorzystywanie Internetu do usunięcia skutków naruszeń praw. Postępowanie dowodowe z wykorzystaniem nowych technologii, dowodzenie faktów ujawnionych lub utrwalonych w Internecie.

Dr Łukasz Węgrzynowski przedstawi kwestię- Nieważność umowy kredytu frankowego – aspekty materialnoprawne i procesowe, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa TSUE i SN.

W jesiennym semestrze szkoleniowym znalazły się również wykłady, które mają

na celu wielopłaszczyznowy rozwój wiedzy adwokata. Wykłady z tego zakresu poprowadzą:

Krzysztof Rachwał: Geneza lęku: o zaburzeniach, normie i ostrej reakcji stresowej oraz Amanda Krać: Analiza monitoringu – co może zobaczyć antropolog? Czyli o wątpliwościach dotyczących ekspertyz z zakresu identyfikacji człowieka na obrazie.

Ze szkoleń mogą korzystać Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy Izby Adwokackiej w Katowicach. Szkolenia będą prowadzone na platformie zoom, na które zapraszam Państwa już teraz.

Osobą zapewniającą obsługę techniczną zoom jest adw. Adam Stanach.

Plan wykładów znajdziecie Państwo w załączniku.

Z wyrazami szacunku

adw. Grzegorz Kopeć
Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego

Skip to content