Plan szkolenia zawodowego w Izbie Adwokackiej w Katowicach styczeń – czerwiec 2023 r.

Popularne tagi: plan szkolenia

Uprzejmie przedkładam plan szkolenia zawodowego w Izbie Adwokackiej w Katowicach styczeń – czerwiec 2023 r.

Jako Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego tworząc plan szkoleniowy na rok 2023 r. starłem się wziąć pod uwagę Państwa uwagi oraz zmiany w porządku prawnym.

Rok szkoleniowy zaczynamy od wykładu – Sądowy podział majątku dorobkowego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej– który wygłosi dobrze Państwu znany SSO Grzegorz Karaś. Pan Sędzia poprowadzi również w tym semestrze szkoleniowym wykłady na temat: Roszczenia odszkodowawcze wynikające z wypadków drogowych; Reformy postępowania cywilnego – nowe obowiązki pełnomocnika profesjonalnego w świetle projektowanych zmian w KPC.

W ramach chętnie odtwarzanego bloku karnegoadw. prof. dr hab. Piotr Kardas wygłosi wykłady: Zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze. Nowe rodzaje zbrodni przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zmiana systemu ustawowego zagrożenia; Podstawy, zakres i konsekwencje odpowiedzialności za zamachy na obowiązki podatkowe. Zagadnienia zakresu kryminalizacji, jej charakteru oraz zbiegu przepisów; Odpowiedzialność za przywłaszczenie w przypadku umów leasingowych.

Natomiast SSA Marek Charuza, który jest również wykładowcą na aplikacji adwokackiej, poprowadzi wykład- Tożsamość czynu.

W ramach współpracy Izby Adwokackiej w Katowicach z interdyscyplinarnym konsorcjum naukowo-badawczym CYBER SCIENCE, którego pomysłodawcą projektu jest dr hab. prof. UŚ Dariusz Szostekprzedstawi kwestie- Blockchain, token, smart contract – nowe narzędzia prawne i techniczne dla prawnika.

Z uwagi na konieczności nabywania zawodzie adwokata tzw. umiejętności miękkich – dr hab. prof. WSB Ryszard Sowińskiprzestawi prezentacje na tematOsobowość w pracy prawnika.

Na życzenie członków Izby kontynuujemy zagadnienia prawno-medyczne z dr Agnieszka Nowak. W maju odbędzie się wykład- Skutkowy charakter przestępstw przeciwko zdrowiu z perspektyw medyka sądowego. Natomiast wykładem- Biegły lekarz w procesie karnym– zakończymy w czerwcu cykl wykładowy.

Zostając przy temacie biegłych w maju 2023 r. SSO Piotr Jakubiec wygłosi prelekcje – Postępowanie dowodowe według znowelizowanych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem dowodu z opinii biegłego.

Ciesząca się dużą sympatią członków Izby Adwokackiej w Katowicach, m.in. za duża wartość merytoryczną wykładów oraz sposób ich prowadzenia- SNSA Maja Chodacka przedstawi kwestię: Zasady wykonywania pracy zdalnej oraz kontroli stanu trzeźwości pracowników; Nowe zasady zawierania umów o pracę i zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego i innych urlopów w kodeksie pracy.

Adw. dr Andrzej Dmowski będzie kontynuować blok gospodarczy- Działalność gospodarcza z wykorzystaniem spółki cywilnej i spółek osobowych – aspekty prawne, podatkowe i bilansowe; Połączenia i podziały spółek – aspekty prawne, podatkowe i bilansowe.

W wiosennym semestrze szkoleniowym znalazły się również wykłady, które mają na celu wielopłaszczyznowy rozwój wiedzy adwokata:

– Robert Socha: Zaawansowany research, czyli „biały wywiad” (OSINT); Sąd prawa a sąd opinii publicznej

– prof. dr hab. Jerzy Zajadło: Formuła Radbrucha

Ze szkoleń mogą korzystać Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy Izby Adwokackiej w Katowicach. Szkolenia będą prowadzone na platformie zoom.

Osobą zapewniająca obsługę techniczną zoom jest adw. Adam Stanach.

Zakres szkoleń mamy obszerny i zróżnicowany, mam nadzieje, że w Państwa nowych kalendarzach zostaną wpisane terminy i tematy szkoleń.

Z wyrazami szacunku

adw. Grzegorz Kopeć

Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego

Skip to content