Pomoc dla Ukrainy

Popularne tagi: Ukraina

Szanowni Państwo,

dostrzegając pilną potrzebę niesienia humanitarnej pomocy w związku z wydarzeniami na Ukrainie, Izba Adwokacka w Katowicach, rusza z akcją bezpłatnej pomocy prawnej dla poszkodowanych.

Działania pomocowe każdorazowo zostaną dostosowane do indywidualnych problemów potrzebujących. Główny trzon akcji będzie się koncentrował na udzielaniu wsparcia w procedurach związanych z legalizacją pobytu w Polsce, łączeniu rozdzielonych rodzin, pomocy w uzyskaniu statusu uchodźcy, bądź uzyskaniu azylu politycznego.

Uprzejmie zapraszamy do zaangażowania się w akcje pomocy dla poszkodowanych, zarówno adwokatów, jak i aplikantów adwokackich.

Akcję koordynuje działający przy Izbie Adwokackiej w Katowicach Ośrodek Pomocy Prawnej Cudzoziemcom.

Celem zgłoszenia chęci uczestnictwa w akcji, uprzejmie prosimy o kontakt z mecenas Karoliną Kubistą ( tel.508 155 717, e-mail: kkubista@jkp.legal).

Zdając sobie sprawę, iż w codziennej pracy adwokaci niezbyt często spotykają się z zagadnieniami legalizacji pobytu w Polsce cudzoziemców, w tym w szczególności procedurą związaną z uzyskaniem statusu uchodźcy, bądź uzyskaniem azylu politycznego, organizatorzy przygotują dla adwokatów biorących udział w akcji pomocy, materiały informacyjne, mające na celu ułatwić udzielanie pomocy prawnej poszkodowanym.

Powyższa pomoc, chociażby w minimalnym zakresie, pozwoli na zniwelowanie negatywnych skutków związanych z zmianą miejsca zamieszkania przez uchodźców oraz koniecznością aklimatyzacji w nowym środowisku. Stanowić będzie również wkład adwokatury w geście solidarności z Ukrainą.

Z tych względów zachęcamy Państwa do zaangażowania się w akcję.

Skip to content