Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej 06.06.2020r.

Popularne tagi: posiedzenia ORA
Izba Adwokacka w Katowicach

W ostatnia sobotę, 6 czerwca odbyło się posiedzenie naczelnej Rady Adwokackiej. Posiedzenie odbyło się w formie zdalnej.

Trwało wiele godzin i miało bardzo bogaty porządek obrad. Naszą Izbę reprezentował Dziekan Roman Kusz oraz członek NRA Michał Synoradzki oraz
skarbnik NRA Henryk Stabla.

W ramach posiedzenia procedowano uchwałę oprotestowującą zdalne posiedzenia aresztowe. Jej treść przedstawiamy w załączeniu.

Przyjęto uchwałę w przedmiocie zmiany regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej w związku z opóźnieniami odbywaniem praktyk aplikantów. Omówiono także zagadnienia związane z wizerunkiem, prowadzeniem szkoleń online w zakresie umiejętności miękkich oraz ankietę obejmująca badanie sytuacji ekonomicznej adwokatów w okresie pandemii.

Omówiono kwestie związane z powołaniem fundacji adwokatury oraz pracę nad zmianami ustawy P.o.a. Kolejny termin posiedzenia NRA jest przewidziany na lipiec.

Uchwała z posiedzenia z dnia 06.06.2020 r.
[Pobrano 472 razy – 133,27 KB]
Skip to content