Ślubowanie Adokackie 2021

Popularne tagi: ślubowanie

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy,

Z wielką przyjemnością informujemy, iż w dniu 26 sierpnia 2021 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się uroczyste ślubowanie adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach. Jako członkowie Izby Adwokackiej w Katowicach, w Nasze szeregi wstąpiło pięćdziesiąt troje nowych Adwokatów.

W uroczystości uczestniczyły rodziny i bliscy ślubujących, adwokaci – patroni oraz członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.
Ślubowanie swoją obecnością i przemówieniami uświetnili: Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w Katowicach – adwokat Przemysław Rosati, Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości – adwokat Maciej Szpunar, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie – adwokat Aleksander Gut.

Gotowość przybyłych do ślubowania zatwierdził i ogłosił Dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, były kierownik szkolenia adw. Jerzy Pinior, pod którego nadzorem ślubujący odbywali całą aplikację adwokacką.

Adwokat Grzegorz Kopeć ogłosił listę osób, które uzyskały najlepsze wyniki z egzaminu adwokackiego, zaś Prezes NRA, Dziekan ORA w Katowicach, Dziekan ORA w Krakowie, wręczyli nagrodzonym okolicznościowe upominki książkowe.

Wszyscy ślubujący otrzymali maseczki ochronne z logiem Izby Adwokackiej w Katowicach oraz odznaki adwokatury.
Później przyszedł czas na życzenia od najbliższych, podziękowania patronom i sesję fotograficzną upamiętniającą to wyjątkowe wydarzenie.

Skip to content