Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 21 listopada 2019 roku

Popularne tagi: posiedzenia ORA
Izba Adwokacka w Katowicach

SPRAWOZDANIE OGÓLNE
sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach
z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 21 listopada 2019 roku

Na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w dniu 21 listopada 2019 roku stawili się:

 1. Dziekan ORA – adw. Roman Kusz,
 2. Wicedziekan ORA – adw. Andrzej Dzięcioł,
 3. Wicedziekan ORA – adw. Grzegorz Kopeć,
 4. Sekretarz ORA – adw. Marta Imiołczyk – Porębska,
 5. Skarbnik ORA – adw. Anna Barczyk,

Członkowie ORA:

 1. Adw. Jerzy Pinior,
 2. Adw. Rafał Stęchły,
 3. Adw. Marek Kozielski,
 4. Adw. Paweł Koehler,
 5. Adw. Marcin Szulik
 6. Adw. Leszek Cholewa,
 7. Adw. Stefan Skrzypczak,
 8. Adw. Bartłomiej Jakubczyk.

Nadto stawili się:

Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach – adw. Tadeusz Hassa

Na posiedzenie nie stawili się:

1.adw. Magda Jasiewicz,

2.adw. Łukasz Chmielniak,

3. adw. Damian Tomanek

Adw. Henryk Stabla – członek NRA, skarbnik NRA.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – adw. Paweł Ciemniewski,

Adw. Michał Synoradzki – członek NRA,

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Katowicach – adw. Marcin Nowak.

Na posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, na zaproszenie Dziekana ORA w Katowicach, przybył adw. Paweł Matyja – Rzecznik Prasowy.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach złożył zebranym sprawozdanie z najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Adwokaturze i w stosunku do jej członków, od ostatniego posiedzenia Rady:

– o treści uchwały Nr 133/2019 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 1.10.2019r. o przyznaniu odznaki „Adwokatura Zasłużonym” adw. Małgorzacie Lekston, adw. Krystianowi Ślęzakowi, adw. Arkadiuszowi Robertowi Zapiór. Uchwała Prezydium NRA została podjęta na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach,

– o treści zaproszenia adw. dr Agnieszki Zemke – Góreckiej – Prezesa Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Dziekana Izby Adwokackiej w Białymstoku do udziału w konferencji Prawo & Mediacja, która odbędzie się w dniach 6-8.12.2019r. w Białymstoku,

– w dniu 13 listopada 2019r. w siedzibie ORA w Katowicach przy ul. Gliwickiej 17 odbyło się publiczne losowanie adwokatów, którzy wyrazili gotowość udzielania pomocy prawnej w ramach realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2019 r. poz. 294) dla miast i starostw będących w obrębie właściwości Izby Adwokackiej w Katowicach.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach podjęła na tym posiedzeniu 52 uchwały w sprawach osobowych adwokatów i aplikantów adwokackich Naszej Izby oraz 24 spraw adwokatów przyjęła do wiadomości.

 

Skip to content