Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 10 luty 2021 r.: w sprawie protestu mediów

Popularne tagi: prezydium

Rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy o dodatkowych przychodach NFZ, NFOZ oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów muszą zostać poddane krytycznej ocenie pod kątem przyjętych założeń i rozwiązań.

Czas pandemii COVID – 19 to trudny czas również dla wielu mediów. Cierpią reklamodawcy jak i odbiorcy mediów. Spadają nakłady gazet, maleją także wydatki na reklamę.

Słuszne są głosy przedstawicieli mediów, że projekt ustawy w uprzywilejowanej sytuacji stawia „globalnych ,cyfrowych gigantów”, którzy nie inwestują w tworzenie polskich, lokalnych treści kosztem podmiotów, które inwestują w Polsce najwięcej.

Proponowane regulacje prowadzić mogą do osłabienia, a nawet likwidacji części mediów działających w Polsce, a także w konsekwencji ograniczyć prawo obywateli do wszechstronnego pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Uważamy, że proponowane w projekcie rozwiązania nie powinny zostać przyjęte.

Skip to content