Stanowisko Prezydium ORA w przedmiocie instytucji zatrzymania oraz przeszukania Kancelarii Adwokackich

Popularne tagi: prezydium, zatrzymanie
Criminal in handcuffs

Okręgowa Rada w Katowicach wielokrotnie zwracała uwagę na znaczenie poszanowania praw i wolności obywatelskich w szczególności w zakresie stosowania zatrzymania i tymczasowego aresztowania oraz nieprawidłowości jakie w tym zakresie występują. Instytucja zatrzymania jest stosowana częstokroć w sytuacjach kiedy brak jest do tego ustawowych przesłanek. Sposób realizacji zatrzymania, a w szczególności czas i miejsce winien być ukierunkowany  na realizacje celów postępowania z bezwzględnym poszanowaniem praw osoby zatrzymanej przy uwzględnieniu dóbr osobistych w tym szczególności zdrowia i godności.

Zastosowanie tymczasowego aresztowania, biorąc pod uwagę statystyki, cechuje już niejako pewien automatyzm. Szczególną troską naszej Rady jest zapewnienie gwarancji prawidłowego przebiegu postępowania w przypadku przeszukania lokalu zawodowego bądź prywatnego, w którym mogą znajdować się dokumenty i pisma zawierające informacje objęte tajemnicą adwokacką bądź obrończą. Reguły postępowania adwokatów naszej Izby zostały zawarte w uchwale z dnia 16 listopada 2017 r. jako instrukcja postępowania (uchwały zamieszczone są na naszej stronie www.adwokatura.katowice.pl zakładka ”dla adwokatów.” – Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 16 listopada 2017 roku).

W czynności przeszukania każdorazowo uczestniczy zawsze członek ORA wskazany przez Dziekana.

Zwracamy się do członków naszej Izby o stosowanie się do uchwały ORA nr 87 i 88 z dnia 16 listopada 2017r. w przedmiocie przesłuchania adwokata oraz przeszukania lokalu zawodowego bądź prywatnego oraz zgłaszania wszelkich nieprawidłowości związanych ze stosowaniem przepisów w tym zakresie przez organy ścigania, prokuraturę i sądy.

Przypominamy także o możliwości korzystania z pomocy Komisji Ochrony Prawnej, która pozostaje do Państwa dyspozycji.

Skip to content