Aktualności i ogłoszenia

Komunikat w sprawie wytycznych GIS dotyczących egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą w 2020 r.

Izba Adwokacka w Katowicach
Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Zdający, członek Komisji Egzaminacyjnej oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Stawiennictwo zdającego z naruszeniem ww. warunków stanowi zakłócenie przebiegu egzaminu i jest…
egzamin

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką w 2020 r.

Izba Adwokacka w Katowicach
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, z późn. zm.), wyznaczył termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień: 26 września 2020 r. (sobota) godz. 11.00. Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa w dniu: 12 sierpnia 2020 r.…
egzamin

Egzamin Adwokacki 2020

W dniach od 23 do 26 czerwca 2020 r.odbył się, planowany pierwotnie na marzec, egzamin adwokacki. Z uwagi na panująca pandemię egzamin odbył się w szczególnym reżimie sanitarnym i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Do egzaminu przystąpili aplikanci oraz osoby uprawnione, aż z czterech izb adwokackich: katowickiej, opolskiej, częstochowskiej oraz bielskiej. Dla przeprowadzenia egzaminu powołane zostały 3 komisje egzaminacyjne, w której zasiadali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz adwokaci…
egzamin

Egzamin Adwokacki 2020 – powodzenia!

To już jutro rozpoczyna się egzaminacyjny maraton. W tym roku wszystko będzie wyglądało inaczej. Mamy nadzieję, że po raz pierwszy i ostatni. Trzymamy kciuki za przystępujących do egzaminu, tak jak co roku. Mamy świadomość, że w tym roku otoczka egzaminu i przedsięwzięte środki bezpieczeństwa budują szczególny klimat tych czterech dni. Wszystkim życzymy powodzenia, czas oczekiwania na egzamin w tym roku był wyjątkowo długi. Egzamin…
egzamin

Komunikat dot. egzaminu adwokackiego

Egzamin
W związku ze wskazaniami dotyczącymi przebiegu egzaminu adwokackiego zwraca się uwagę, że niemożność zakrywania ust i nosa przez zdającego za pomocą maseczki należy udokumentować zaświadczeniem lekarskim przedłożonym najpóźniej w chwili rejestracji, przy czym w takim przypadku osoba zdająca jest zobowiązana do stosowania tzw. przyłbicy nieutrudniającej oddychania.
egzamin, komunikat

Komunikaty dot. egzaminu adwokackiego

Egzamin
Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami dot. egzaminu adwokackiego. Komunikat dot. egzaminu adwokackiego [Pobrano 1586 razy – 13,90 KB] Komunikat dla zdających egzamin adwokacki i radcowski w terminie dodatkowym [Pobrano 986 razy – 13,99 KB] Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i GIS dot. organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów w dodatkowym terminie [Pobrano 653 razy – 19,21 KB]
egzamin, komunikat

Komunikat dla zdających egzamin adwokacki i radcowski w terminie dodatkowym 23-26 czerwca 2020 r.

W związku z odwołaniem wyznaczonych pierwotnie na 24-27 marca 2020 r. terminów egzaminów adwokackiego i radcowskiego z uwagi na nadzwyczajne okoliczności, tj. wprowadzony na terenie całego kraju stan zagrożenia epidemicznego oraz mając na uwadze wejście w życie wyjątkowych, incydentalnych regulacji prawnych, wprowadzonych na okres przejściowy – stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii – dążąc do ograniczenia negatywnych dla zdających skutków wywołanych przesunięciem terminu przeprowadzenia egzaminów…
egzamin, komunikat

Egzamin adwokacki 2020

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, ze zgodnie z propozycją nowego terminu adwokackiego który ma się odbyć  w dniach od 23 do 26 czerwca br. Minister Sprawiedliwości wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o udzielenie rekomendacji co do sposobu przeprowadzenia egzaminu. Główny Inspektor Sanitarny poinformował, że  obecnie trudno jest dokonać wiążącej oceny obecnej sytuacji epidemiologicznej, niemniej jednak wskazał, że przy przeprowadzeniu egzaminu koniecznie jest zastosowanie zabezpieczeń…
egzamin

Archiwum ogłoszeń

Skip to content