Aktualności i ogłoszenia

Komunikat dla aplikantów I, II i III roku aplikacji

Izba Adwokacka w Katowicach
Na zasadzie art. 44 ust.1 ustawy Prawo o Adwokaturze (Dz. U. z 2017r., poz. 2368 oraz 2400) w zw. z § 20 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej (uchwała nr 55/2011 NRA z dnia 19.11.2011r. z poźn. zm., tekt jednolity ogłoszony 31.01.2017r.) ustalić termin kolokwium dla aplikantów pierwszego roku aplikacji adwokackiej z bloku przedmiotów prawa karnego w formie pisemnej, na dzień 5 i 6.10.2020r.…
,

Komunikat dla osób ubiegających się o podjęcie uchwały o wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach po egzaminie adwokackim

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, W związku z wyznaczonym terminem posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach na dzień 6 sierpnia 2020 roku, osoby zmierzające ubiegać się o podjęcie uchwały przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach o wpisie na listę adwokatów Izby Adwokackiej zobowiązane są do złożenia kompletu dokumentów do dnia 4 sierpnia 2020 roku włącznie. Celem uzyskania wpisu na listę adwokatów po otrzymaniu pozytywnej oceny  z egzaminu adwokackiego…

Komunikat dla aplikantów adwokackich pierwszego roku w sprawie wznowienia praktyk sądowych (dotyczy aplikantów odbywających praktyki w sądach z okręgu katowickiego)

Izba Adwokacka w Katowicach
W związku z możliwością wznowienia praktyk aplikantów adwokackich w sądach z okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach, szczegóły co do zasad kontynuacji praktyk aplikanci powinni uzgodnić telefonicznie, z konkretnym sędziom patronem, za pośrednictwem sekretariatu wydziału. Sędzia patron powinien tak kształtować praktykę w danych dniach by zachować wymogi sanitarne. Aplikanci po ustaleniu terminu wykonania praktyk winni niezwłocznie przekazać informację do Referatu Aplikacji Adwokackiej. Wstęp aplikantów do budynku…
,

Komunikat

Izba Adwokacka w Katowicach
Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.06.2020 r. (piątek) Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach będą nieczynne.

Własność intelektualna

Izba Adwokacka w Katowicach
KOMUNIKAT DZIEKANA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH  Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy, W związku z treścią projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom apelacyjnym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów apelacyjnych; w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych; w sprawie…

Komunikat Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy, KOMUNIKAT W związku z etapami „odmrażania” kolejnych sfer życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, jak i w sferze wymiaru sprawiedliwości, uprzejmie informuję, iż od dnia 1 czerwca 2020 roku wydłużone zostają godziny pracy sekretariatów Izby Adwokackiej  w Katowicach. Sekretariaty Naszej Izby będą pracowały: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.30 do 19.30, w piątki w godzinach od 8.30…

Komunikat dot. egzaminu adwokackiego

Egzamin
W związku ze wskazaniami dotyczącymi przebiegu egzaminu adwokackiego zwraca się uwagę, że niemożność zakrywania ust i nosa przez zdającego za pomocą maseczki należy udokumentować zaświadczeniem lekarskim przedłożonym najpóźniej w chwili rejestracji, przy czym w takim przypadku osoba zdająca jest zobowiązana do stosowania tzw. przyłbicy nieutrudniającej oddychania.
,

Komunikaty dot. egzaminu adwokackiego

Egzamin
Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami dot. egzaminu adwokackiego. Komunikat dot. egzaminu adwokackiego [Pobrano 762 razy – 14 KB] Komunikat dla zdających egzamin adwokacki i radcowski w terminie dodatkowym [Pobrano 462 razy – 14 KB] Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i GIS dot. organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów w dodatkowym terminie [Pobrano 293 razy – 19 KB]
,

Komunikat dla zdających egzamin adwokacki i radcowski w terminie dodatkowym 23-26 czerwca 2020 r.

W związku z odwołaniem wyznaczonych pierwotnie na 24-27 marca 2020 r. terminów egzaminów adwokackiego i radcowskiego z uwagi na nadzwyczajne okoliczności, tj. wprowadzony na terenie całego kraju stan zagrożenia epidemicznego oraz mając na uwadze wejście w życie wyjątkowych, incydentalnych regulacji prawnych, wprowadzonych na okres przejściowy – stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii – dążąc do ograniczenia negatywnych dla zdających skutków wywołanych przesunięciem terminu przeprowadzenia…
,

Komunikat – godziny pracy

Izba Adwokacka w Katowicach
Uprzejmie informujemy, że Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w dniach 09.04.2020 r. (Wielki Czwartek) oraz 10.04.2020 (Wielki Piątek) będą nieczynne. Uprzejmie informujemy, że Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach od dnia 14.04.2020 r. do odwołania czynne będą w następujących godzinach: Poniedziałek 10.00 – 18.00 Wtorek 10.00 – 18.00 Środa 10.00 – 18.00 Czwartek 10.00 – 18.00 Piątek 10.00…

Archiwum ogłoszeń

Skip to content