Aktualności i ogłoszenia

Komunikat

Uchwała w sprawie składek
Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, uprzejmie informuję, iż Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach podjęła jednogłośnie uchwałę w przedmiocie zawieszenia obowiązku uiszczenia na rzecz Izby Adwokackiej składek od adwokatów wykonujących zawód i wykonujących w ograniczonym zakresie oraz od aplikantów adwokackich do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.…

Komunikat dla Aplikantów Adwokackich odbywających praktyki w sądach

Izba Adwokacka w Katowicach
Dziekan ORA w Katowicach zwrócił się pismem do Prezesa SO w Katowicach i prezesa SO w Gliwicach o niezwłoczne zawieszenie praktyk odbywanych w Sądzie Okręgowym w Katowicach, Sądzie Okręgowym w Gliwicach oraz podległym im sądom rejonowym. Termin wznowienia praktyk zostanie ustalony wspólnie przez Dziekana i Prezesów Sadów Okręgowych po ustaleniu zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS-CoV-2.

Komunikat dla przystępujących do egzaminu adwokackiego w sprawie środków bezpieczeństwa higienicznego i zdrowotnego podejmowanych w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczących rozwiązań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania sie wirusa SARS-CoV-2, stosując się do wytycznych służb sanitarnych i Ministra Sprawiedliwości uprzejmie informujemy, że obecnie brak jest podstawy prawnej do zmiany terminu egzaminu adwokackiego wyznaczonego na podstawie art. 78 ust. 8 Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513). W przypadku zaistnienia stanu zagrożenia…
, ,

Archiwum ogłoszeń

Skip to content