Aktualności i ogłoszenia

Już wkrótce rozpocznie się bieg terminów!

Izba Adwokacka w Katowicach
UWAGA! Już wkrótce rozpocznie się bieg terminów! Sejm 14 maja 2020 uchwalił ostatecznie i przekazał do podpisu prezydentowi ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Z punktu widzenia praktyki adwokackiej najistotniejsza zmiana zawarta jest w art. 46 pkt 20 – uchyla się art. 15zzs oraz art. 15zzr, czyli przepisy według których w okresie…
koronawirus, sąd

Zakupiono maski ochronne dla szpitali

Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy naszego Dziekana ,działającego na rzecz zawartego porozumienia dotyczącego wspólnego przeciwdziałania epidemii koronawirusa zawartego z Śląską Izbą Lekarską w Katowicach, Śląską Izbą Aptekarską w Katowicach, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskim Towarzystwem Ratowników Medycznych, Krajową Izbą Diagnostów, Członkami Krajowej Izby Fizjoterapeutów z woj. śląskiego, zorganizowany został zakup a  Helimed Diagnostic Imaging sp. z o.o. sp. k.…
koronawirus

Uwaga – terminy nie biegną!

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, W nawiązaniu do ustawa z dnia 31 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 15zzs. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w: 1) ​postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,…
koronawirus, sąd

Komunikat dotyczący opracowania przepisów nowelizacji specustawy dot. koronawirusa

Adwokatura Polska
USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 31 marca 2020 r. uchwalono i ogłoszono w Dzienniku Ustaw ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Prezydium…
koronawirus, NRA, specustawa, ustawa

Pomoc prawna dla pracowników służby zdrowia w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Lista adwokatów udzielających porad prawnych. W nawiązaniu do postanowień porozumienia zawartego w dniu 26 marca 2020 r. między Izbą Adwokacką w Katowicach, Śląską Izbą Lekarską, Śląską Izbą Aptekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskim Towarzystwem Ratowników Medycznych, Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, członkami Krajowej Izby Fizjoterapeutów z województwa śląskiego, dotyczącego współpracy i wsparcia w czasie zagrożenia epidemicznego, utworzono listę…
koronawirus, pomoc prawna

Oferta ubezpieczenia utraty dochodu dla adwokatów (obejmuje COVID-19)

Izba Adwokacka w Katowicach
Przedstawiamy Państwu ofertę ubezpieczenia utraty dochodów dla adwokatów Ubezpieczenie gwarantuje rekompensatę finansową w razie wypadku lub choroby, które uniemożliwiają wykonywanie zawodu adwokata. Co niezwykle obecnie istotne, zakres obejmuje także zachorowania na COVID-19. Do wyboru są 2 warianty ubezpieczenia z wypłatą świadczeń od 1 lub 31 dnia niezdolności do pracy. Ubezpieczyciel nie stosuje okresów karencji i nie wymaga ankiety medycznej. Podstawą do wypłaty świadczeń…
koronawirus, ubezpieczenie

Wsparcie dla personelu medycznego w czasie walki z epidemią koronawirusa

Szanowni Państwo! W nawiązaniu do komunikatu o porozumieniu o współpracy w sprawie przeciwdziałania epidemii koronawirusa, zawartym w dniu 26 marca 2020 r. z samorządami i stowarzyszeniami zawodów medycznych, informujemy, że trwają prace nad stworzeniem szczegółowych zasad współpracy oraz form udzielania pomocy prawnej pracownikom sektora ochrony zdrowia przez adwokatów naszej Izby. Zapraszamy do współpracy adwokatów gotowych świadczyć taką pomoc i przesyłania zgłoszeń na adres: katarzyna.legien@adwokatura.pl (ze wskazaniem danych…
koronawirus

Porozumienie

Porozumienie
Izba Adwokacka w Katowicach, Śląska Izba Lekarska w Katowicach, Śląska Izba Aptekarska w Katowicach, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, członkowie Krajowej Izby Fizjoterapeutów z województwa śląskiego, zawierają porozumienie o następującej treści: „Nasze samorządy i stowarzyszenia w tym bardzo trudnym czasie zagrożenia epidemicznego postanawiają połączyć swe starania i wysiłki, w celu wspólnego…
koronawirus

Informacja w sprawie przypadku zakażenia koronoawirusem w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach. Pismo Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej oraz odpowiedź Prezesa SR Katowice-Wschód.

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, w związku powzięciem informacji o wykryciu zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach wystąpił do Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej – pismo w załączeniu. Jednocześnie informujemy, że z oficjalnych wiadomości przekazanych przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach wynika, że osoby uczestniczące w rozprawie w dniu 17…
koronawirus

Wstrzymanie wysyłki poczty i dalsze wstrzymanie wyznaczania terminów rozpraw

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, kontynuując wcześniej prowadzona korespondencję Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach wystąpił do Prezesa Sądu Apelacyjnego, Prezesów Sądów Okręgowych Rejonowych Apelacji Katowickiej z poparciem rekomendacji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – pani dr Anny Dalkowskiej  i wnioskiem o natychmiastowe wstrzymanie wysyłki wszelkich pism sądowych ,z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe) oraz wstrzymanie wyznaczenia terminów…
koronawirus, sąd

Archiwum ogłoszeń

Skip to content