Aktualności i ogłoszenia

Ograniczenia pracy sądów z związku ze stanem epidemii

Rear view of a small statue of Lady Justice
Szanowni Państwo, Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej informacjami i zarządzeniami dotyczącymi wprowadzanych aktualnie ograniczeń pracy sądów apelacji katowickiej w związku z sytuacją pandemiczną. ORA w Katowicach zwróciła się do Prezesów Sądów o bieżące przekazywanie informacji na temat wprowadzanych ograniczeń, szczególnie w zakresie odwoływania rozpraw i posiedzeń oraz możliwości korzystania z czytelni. Zwrócono się także do Okręgowego Inspektora Służby Więziennej o informacje co do możliwości…
,

Pismo Dziekana Izby w sprawie rekomendowanej pracy na zmiany w Sądach

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, W związku  z rekomendacjami Ministra Sprawiedliwości w zakresie wprowadzenia trybu pracy dwuzmianowej w sądach, Dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach, adw. Roman Kusz zwrócił się w tej sprawie do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz Prezesów Sądu Okręgowego w Katowicach, Gliwicach i Rybniku tożsamym pismem, którego treść przedstawiamy poniżej. Pismo Dziekana Izby w sprawie rekomendowanej pracy na zmiany w Sądach

Zmiany w pracy sądów – informacja

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Adwokaci oraz Aplikanci Adwokaccy, W związku z rekomendacjami Ministra Sprawiedliwości w zakresie wprowadzenia trybu pracy dwuzmianowej w sądach, po rozmowach z rzecznikami prasowymi: Sądu Okręgowego w Gliwicach, Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Okręgowego w Rybniku, ustaliłam, iż sądy te pracują jak na razie w dotychczasowym trybie. Nie ma również żadnych informacji o ewentualnej zmianie tego trybu w najbliższym czasie. Z uwagi jednak na dynamiczną sytuację epidemiczną…

Stanowisko Śląskiej Palestry w sprawie uchylenia immunitetu sędziowskiego

Gavel on sounding block
Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej  w Katowicach w dniu 13 października 2020r. przyjęło stanowisko, w którym  zwraca uwagę ,że postępowanie o uchylenie immunitetu sędziego jest bardziej dotkliwe niż  postępowanie dyscyplinarne. Z tego powodu powinno odpowiadać wszelkim gwarancjom prawa unijnego i krajowego, w tym być dokonane z poszanowaniem zabezpieczenia udzielonego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w postanowieniu z dnia 8 kwietnia 2020r(sprawa C-791/19…

Wynagrodzenia dla obrońców z urzędu w sprawach karnych

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, 30 kwietnia 2020r. Dziekan ORA w Katowicach wystąpił do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie zasad wypłacania wynagrodzeń dla obrońców z urzędu i pełnomocników w sprawach karnych. W piśmie opisano stan faktyczny, aktualna praktykę orz przedstawiono analizę prawną wskazującą na wadliwość interpretacji przepisów kpk i zwłokę w wypłacie wynagrodzenia. Argumentacja prawna przedstawiana przez nas uzyskała aprobatę Ministerstwa Sprawiedliwości. Mamy nadzieję, że wykładnia…

Zasady funkcjonowania Sądów – kolejne pisma Prezesów Sądów

Gavel and law books
Szanowni Państwo, Przekazujemy do Państwa wiadomości kolejne pisma Prezesów Sądów, będące odpowiedzią na pismo Dziekana Rady ,a dotyczące zasad funkcjonowania Sądów po czasowym ich zawieszeniu w związku z COVID-19. Pismo Prezesa SR Wodzisław Śląski [Pobrano 190 razy – 540 KB] Zarządzenie Prezesa SO w Katowicach [Pobrano 602 razy – 525 KB] Zarządzenie Prezesa SO w Gliwicach [Pobrano 301…
,

Zasady funkcjonowania Sądów po przerwie spowodowanej pandemią

Gavel and law books
Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu pisma Prezesów Sądów będące odpowiedzią na pismo Dziekana, a dotyczące zasad i sposobu funkcjonowania Sądów naszej Apelacji po przerwie spowodowanej sytuacją epidemiologiczną. Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości [Pobrano 489 razy – 687 KB] Pismo - Sąd Apelacyjny w Katowicach [Pobrano 511 razy – 141 KB] Pismo - Sąd Rejonowy w Chorzowie [Pobrano 338 razy…
,

Archiwum ogłoszeń

Skip to content