Aktualności i ogłoszenia

Vademecum Zatrzymanego

Criminal in handcuffs
PAMIĘTAJ! MASZ PRAWO DO ADWOKATA! VADEMECUM ZATRZYMANEGO! Komisja Ochrony Prawnej przygotowała dla Państwa Vademecum Zatrzymanego. KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO – JEŻELI DO ZATRZYMANIA DOJDZIE W ZWIĄZKU Z PRZESTĘPSTWEM KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA – JEŻELI DO ZATRZYMANIA DOJDZIE W ZWIĄZKU Z WYKROCZENIEM Kiedy Policja może Cię zatrzymać? Policja ma prawo zatrzymania wyłącznie jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniłeś/popełniłaś przestępstwo, a…
zatrzymanie

Stanowisko Prezydium ORA w przedmiocie instytucji zatrzymania oraz przeszukania Kancelarii Adwokackich

Criminal in handcuffs
Okręgowa Rada w Katowicach wielokrotnie zwracała uwagę na znaczenie poszanowania praw i wolności obywatelskich w szczególności w zakresie stosowania zatrzymania i tymczasowego aresztowania oraz nieprawidłowości jakie w tym zakresie występują. Instytucja zatrzymania jest stosowana częstokroć w sytuacjach kiedy brak jest do tego ustawowych przesłanek. Sposób realizacji zatrzymania, a w szczególności czas i miejsce winien być ukierunkowany  na realizacje celów postępowania z bezwzględnym poszanowaniem praw…
prezydium, zatrzymanie

Archiwum ogłoszeń

Skip to content