Trwa nabór tekstów do nowego numeru czasopisma aplikantów adwokackich „Młoda Palestra”

W lipcu bieżącego roku swoją działalność wznowił periodyk aplikantów adwokackich wydawany przez Naczelną Radę Adwokacką „Młoda Palestra”. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło decyzję o powołaniu nowego Kolegium Redakcyjnego. Aktualnie trwa nabór tekstów do nowego numeru czasopisma.

Periodyk publikuje teksty o tematyce prawniczej zamieszczając je w działach prawa cywilnego, karnego, gospodarczego, administracyjnego oraz dziale etyki i pozostałych gałęzi prawa. Zachęcamy aplikantów i adwokatów stawiających swe pierwsze kroki w zawodzie do nadsyłania tekstów, które będą miały szansę ukazać się w najnowszym numerze pisma.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 sierpnia 2021 roku.

Wszelkie wytyczne dla autorów znajdują się na stronie Młodej Palestry: https://www.mlodapalestra.pl/wytyczne-dla-autorow
Adres do wysyłki artykułów: mloda.palestra@nra.pl

apl. adw. Klaudia Bolesławska
Koordynator ds. mediów społecznościowych i wizerunku Młodej Palestry

Skip to content