Własność intelektualna

Popularne tagi: komunikat
Izba Adwokacka w Katowicach

KOMUNIKAT DZIEKANA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH

 Szanowni Państwo,
Koleżanki, Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy,

W związku z treścią projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości

  • w sprawie przekazania niektórym sądom apelacyjnym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów apelacyjnych;
  • w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych;
  • w sprawie wyznaczania niektórych sądów okręgowych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych;
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalania siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw,

zgodnie z którymi Sądem właściwym do rozpatrywania spraw z zakresu własności intelektualnej z apelacji katowickiej będzie od dnia 1 lipca 2020 roku Sąd Okręgowy w Lublinie, uprzejmie informuję, że w imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, w dniu 4 czerwca 2020 roku zostało wysłane pismo do Pani Anny Dalkowskiej – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w ramach prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości konsultacji społecznych dot. ww. rozporządzeń wykonawczych. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach wnioskuje o ponowną analizę treści projektów przedłożonych rozporządzeń wykonawczych z uwzględnieniem przekazania ww. spraw do rozpoznania również Sądom apelacji katowickiej.

Z poważaniem:
Adw. Roman Kusz

Dziekan
Izby Adwokackiej w Katowicach

Pismo do Ministerstwa - własność intelektualna
[Pobrano 276 razy – 137,05 KB]

Skip to content