Współpraca NRA i Wolters Kluwer – nowe możliwości realizowania obowiązku doskonalenia zawodowego

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu kolejnego etapu współpracy pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Wolters Kluwer Polska, dostawcą m.in. systemu LEX. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie poszerzać wiedzę adwokatek i adwokatów poprzez dostarczanie wartościowych materiałów edukacyjnych.

Jednym z ważnych elementów tej współpracy jest możliwość realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego. Będzie to możliwe na 2 sposoby – za udział w szkoleniu lub obejrzenie wybranego nagrania z webinaru Wolters Kluwer. W obu przypadkach koniecznym warunkiem zdobycia certyfikatu będzie osiągnięcie pozytywnego wyniku testu wiedzy dostępnego w produkcie LEX.

Dodatkowo, jako Naczelna Rada Adwokacka będziemy Państwu udostępniać nagrania wybranych szkoleń Wolters Kluwer na platformie e-Palestra. Wierzymy, że eksperckie webinary będą nie tylko pomocne, ale również umożliwią Państwu spełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.

Do skorzystania z propozycji – zwłaszcza teraz w okresie wakacyjnym, kiedy można znaleźć więcej czasu na dalszą naukę – zachęcamy zarówno użytkowników rozwiązań Wolters Kluwer, jak i osoby z nich niekorzystające. Aby skorzystać z oferty szkoleniowej, zapraszamy do odwiedzenia platformy e-Palestra, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje.

Z wyrazami szacunku
adw. Grzegorz Kopeć
Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej

Do pobrania:
Współpraca NRA i Wolters Kluwer

Skip to content