Wstrzymanie wysyłki poczty i dalsze wstrzymanie wyznaczania terminów rozpraw

Popularne tagi: koronawirus, sąd
Izba Adwokacka w Katowicach

Szanowni Państwo,

kontynuując wcześniej prowadzona korespondencję Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach wystąpił do Prezesa Sądu Apelacyjnego, Prezesów Sądów Okręgowych Rejonowych Apelacji Katowickiej z poparciem rekomendacji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – pani dr Anny Dalkowskiej  i wnioskiem o natychmiastowe wstrzymanie wysyłki wszelkich pism sądowych ,z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe) oraz wstrzymanie wyznaczenia terminów rozpraw i posiedzeń na miesiąc kwiecień 2020 , poza sprawami pilnymi.

Dziekan zaakcentował też aby definicja sprawy pilnej była jednorodna i zgodna z par.2 ust,5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r.

Uprzejmie prosimy o informowanie nas o tym czy w poszczególnych Sądach faktycznie doszło do wstrzymania wysyłki pism procesowych i czy  odbywają się posiedzenia oraz wyznaczane są terminy posiedzeń rozpraw poza sprawami pilnymi w rozumieniu zapisów w Rozporządzeniu

Prosimy o przesyłanie  informacji na adres mailowy sekretariat@adwokatura.katowice.pl

Pismo do prezesów Sądów
[Pobrano 456 razy – 76,13 KB]
Skip to content