Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich

Szkolenie aplikantów adwokackich

15.02.2023 r. – środa (on line ZOOM)

grupa I/I, II/J, III/K, IV/L
godz. 16.00 – 17.30 adw. dr Krzysztof Pacuła – Podstawowe zasady stosowania prawa Unii przed sądami krajowymi, cz. 2: Stosowanie prawa krajowego „obok” prawa unijnego. Autonomia proceduralna państw członkowskich i jej ograniczenia – zajęcia warsztatowe.

W dniu 8 lutego 2023 r. zarejestrowane zostaną zajęcia omawiające zagadnienia, które następnie stanowić będą przedmiot zajęć warsztatowych prowadzonych metodą kazusową. Aplikanci proszeni są o zapoznanie się z zarejestrowanym materiałem, tak, by móc następnie uczestniczyć w zajęciach warsztatowych w dniu 15 lutego 2023 r.

grupa I/I, II/J, III/K, IV/L
godz. 17.30 – 19.00 adw. Tadeusz Hassa – Powództwa w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym, z uwzględnieniem postępowania elektronicznego, środki zaskarżenia w postępowaniu pierwszoinstancyjnym: sprzeciw od wyroku zaocznego, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, postępowanie zażaleniowe, zażalenie

Data

15 lutego 2023
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content