Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

20.01.2021 r. – środa

grupa V, VI
godz. 16.00 adw. Ewa Czarnynoga – powództwa petytoryjne (w tym eksmisyjne), powództwa związane z realizacją roszczeń uzupełniających (w tym o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy cudzej)
godz. 17.30 adw. Tadeusz Hassa –  Metodyka pracy adwokata przed skierowaniem sprawy do postępowania sądowego: określenie stron postępowania, umocowanie, substytucja, upoważnienie do zastępowania, zabezpieczenie dowodu, zabezpieczenie roszczenia, wniosek o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych

grupa VII, VIII
godz. 16.00 adw. Henryk Stabla – prawo ubezpieczeń społecznych, tryb dochodzenia świadczeń z ubezpieczenia społecznego
godz. 17.30 adw. Tadeusz Hassa –  Metodyka pracy adwokata przed skierowaniem sprawy do postępowania sądowego: określenie stron postępowania, umocowanie, substytucja, upoważnienie do zastępowania, zabezpieczenie dowodu, zabezpieczenie roszczenia, wniosek o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych

Data

20 stycznia 2021
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content