Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

10.02.2021 r. – środa

grupa V, VI
godz. 16.00 adw. Anna Barczyk – Powództwo o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny a powództwo alimentacyjne.
godz. 17.30 adw. Tadeusz Hassa – posiedzenie a rozprawa, dostęp do akt sprawy, przygotowanie do rozprawy i jej przebieg, taktyka adwokacka w postępowaniu, protokół posiedzenia (rola adwokata w kontroli prawidłowego rejestrowania przebiegu posiedzenia, sprostowanie, uzupełnienie, załącznik do protokołu, zastrzeżenie do protokołu – cel i sposób zgłaszania)

grupa VII, VIII
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa – posiedzenie a rozprawa, dostęp do akt sprawy, przygotowanie do rozprawy i jej przebieg, taktyka adwokacka w postępowaniu, protokół posiedzenia (rola adwokata w kontroli prawidłowego rejestrowania przebiegu posiedzenia, sprostowanie, uzupełnienie, załącznik do protokołu, zastrzeżenie do protokołu – cel i sposób zgłaszania)
godz. 17.30 adw. Anna Barczyk – Powództwo o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny a powództwo alimentacyjne.

Data

10 lutego 2021
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content