Home Events Szkolenie aplikantów adwokackich Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

Szkolenie aplikantów adwokackich (on-line)

09.09.2020r. – środa

grupa V, VI

godz. 16.00
adw. Marek Kozielski – Powództwa przeciwegzekucyjne:
powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego;
powództwo osoby trzeciej o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji.

godz. 17.30
adw. Anna Barczyk – Powództwo o rozwód wraz z wnioskami o zabezpieczenie roszczeń.

grupa VII, VIII

godz. 16.00
adw. Anna Barczyk – Powództwo o rozwód wraz z wnioskami o zabezpieczenie roszczeń.

godz. 17.30
adw. Marek Kozielski – Powództwa przeciwegzekucyjne:
powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego;
powództwo osoby trzeciej o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji.

Data

9 września 2020
Wygasło!

Czas

16:00 - 19:00
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Organizator

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Telefon
32 259 82 50
Email
sekretariat@adwokatura.katowice.pl
Skip to content